Grunderna i Mac: Ansluta skrivaren

I den här lektionen beskrivs hur du ansluter din eller någon annans skrivare till din Mac.

Obs! Informationen gäller Mac OS 10.4 till 10.4.11.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Ansluta din skrivare

Mac OS X innehåller programvara för flera skrivare som gör att du inte behöver installera skrivarprogrammen, även om de levererades med skrivaren. Anslut skrivaren till datorns USB-port eller FireWire-port. Läs skrivarens dokumentation och sätt på skrivaren. Om datorn inte kan identifiera skrivaren går det inte att skriva ut. Då kan du behöva hämta de senaste drivrutinerna från tillverkarens webbplats och installera dem.

När du har installerat drivrutinerna ska skrivaren visas som den aktiva skrivaren i skrivarmenyn.

Kontrollera att datorn har identifierat skrivaren genom att öppna en fil som går att skriva ut, t.ex. en bild, ett textdokument eller en PDF-fil. Välj Skriv ut i menyn Arkiv (eller tryck på kommando-p). Kontrollera att skrivaren visas i popupmenyn Skrivare i dialogrutan Skriv ut. Om skrivaren visas väljer du den och skrivarinstallationen är klar. Om den inte visas lägger du till den manuellt så här:

 1. Välj Lägg till skrivare i popupmenyn Skrivare i dialogrutan Skriv ut. Verktygsprogrammet för skrivarinstallation öppnas.
 2. Klicka på knappen Lägg till i fönstret Skrivarlista.
 3. En lista över tillgängliga skrivare visas i skrivarbläddringsfönstret. Markera skrivaren och klicka på Lägg till. Obs! Om skrivaren inte visas i listan kontrollerar du att skrivarkabeln är korrekt ansluten och att skrivaren har startats.

Ansluta till en nätverksskrivare

Om datorn ingår i ett nätverk kan du skriva ut på en delad skrivare i nätverket. Obs! Den här typen av skrivare behöver inte vara direktansluten till din dator. I stället ansluter du till den via Ethernet eller en trådlös anslutning. Så här lägger du till en nätverksskrivare i datorns skrivarlista:

När datorn är ansluten till ett nätverk visas automatiskt en lista
över tillgängliga skrivare i nätverket i skrivarbläddringsfönstret.

 1. Välj Verktygsprogram i menyn i Finder och dubbelklicka sedan på skrivarinställningsprogrammet.
 2. Klicka på knappen Lägg till i fönstret Skrivarlista.
 3. Markera namnet på den delade skrivaren i skrivarlistan och klicka på Lägg till.

Skriva ut dokument

Nu när skrivaren och datorn har kopplats ihop kan du skriva ut. Din skrivardialogruta kan skilja sig från vår:

Bäst kvalitet på fotografierna får du om du väljer utskriftsmedia
och upplösning i dialogrutan Skriv ut.

 1. Öppna filen du vill skriva ut i ett lämpligt program: öppna t.ex. en bildfil i iPhoto eller ett PDF-dokument i Förhandsvisning.
 2. Välj Skriv ut i menyn Arkiv (eller tryck på kommando-p).
 3. Kontrollera att skrivaren du vill använda är markerad i popupmenyn Skrivare.
 4. Markera en knapp för dokumentets eller bildens riktning i avsnittet Rotera.
 5. I dialogrutan Skriv ut visas flera menyer där du kan välja olika utskriftsinställningar. Du kan behöva klicka på Alternativ eller Avancerat för att alla alternativ ska visas. Välj inställningar för följande och tänk på att etiketterna och innehållet på din dator kan variera:
  • Välj papperstyp i popupmenyn Medietyp, t.ex. Fotopapper eller Vanligt papper.
  • Välj en inställning i popupmenyn Utskriftskvalitet. Om du vill ha hög utskriftskvalitet väljer du skrivarens bästa inställning. Om du skriver ut svartvita dokument väljer du låg utskriftskvalitet.
  • Välj upplösning i popupmenyn Upplösning. Inställningen ska motsvara inställningen för utskriftskvaliteten.
  • Ställ eventuellt in övriga inställningar för utskriften.
 6. Klicka på Skriv ut när du är klar.

Få perfekta utskrifter

Om din uppgift är att skriva ut ditt cv, fotografier, rapporter eller andra dokument är det viktigt med snygga utskrifter. Här är några tips på hur du kan få perfekta utskrifter:

 • Få fotokvalitet på utskriften genom att ställa in bildens upplösning på 200 ppi (bildpunkter per tum) eller högre i ett bildredigeringsprogram. Ställ sedan in skrivaren på den högsta kvaliteten i dialogrutan Skriv ut.
 • Se till att dokumentet inte är större än papperet i skrivaren. Ett meddelande visas om dokumentet är större än den utskrivbara ytan. Om du måste göra dokumentet mindre gör du det antingen i programmet där dokumentet skapades eller genom att markera kryssrutan "Skala till att passa" i dialogrutan Skriv ut. Då ändras storleken på dokumentet automatiskt.
 • Om du använder en annan papperstyp än vanligt papper ser du till att välja rätt typ i dialogrutan Skriv ut. Då kan skrivarens bläck fördelas optimalt. Om du inte väljer rätt typ kan kanske utskriften blir alldeles smetig.
 • Om skrivaren inte vill skriva ut den aktuella utskriften annullerar du utskriften och stänger av skrivaren. Vänta tio sekunder och starta sedan skrivaren igen. Skriv ut på nytt.
 • De blinkande lamporna på skrivaren är inte bara för syns skull. Om skrivaren inte fungerar läser du i handboken om vad de blinkande lamporna betyder.

Publiceringsdatum: