Grunderna i Mac: Automator

Automator är din personliga automatiseringsassistent som gör det enkelt för dig att göra mer med mindre krångel. Med Automator använder du en enkel dra och släpp-process för att skapa och köra "automatiseringsrecept", som utför enkla eller komplexa uppgifter åt dig, närhelst och varhelst du behöver dem.

Med Automator kan du automatisera mycket av det du gör med din dator. Skapa och skriv ut en familjekatalog med kontakterna i din Adressbok. Leta fram och lägg till bilder från dina favoritwebbplatser till iPhoto. Skriv ut dokument till din iPad. Ändra namn på dussintals filer i Finder på ett kick. Till och med utföra schemalagda säkerhetskopieringar av viktig information. Det finns inga gränser för vad du kan göra och Automator kan på några sekunder och minuter göra det som tar dig flera timmar att göra för hand.

arbetsflödesexempel för "ögonblicksbilder"

Har du någonsin velat ta en snabb ögonblicksbild av dig själv för att lägga till den i ett e-postmeddelande, ett meddelande eller i en chatt? Som ett exempel på hur enkelt det är att använda Automator för att skapa dina egna automatiseringsverktyg följer här ett exempelarbetsflödes som du kan bygga och installera som en tjänst i hela systemet för användning med den bärbara Mac-datorns eller iMac-datorns inbyggda kamera för att ta och lägga till ögonblicksbilder av dig själv i ditt iPhoto-bibliotek. ("Tjänst i hela systemet" innebär att du får tillgång till den från menyn i ett program, under Tjänster, såsom visas i slutet av dessa steg.)

Följ dessa steg på datorn för att skapa samma tjänst för dig själv:


Automator-symbolen i Launchpad

 1. Öppna Automator från Launchpad genom att klicka på symbolen "Otto", Automator-roboten. Ett nytt Automator-arbetsflödesfönster visas.
 2. Du väljer typen av Automator-arbetsflödesdokument som du vill skapa från mallväljarbladet

 3. I det nya fönstrets nedrullningsbara mallblad (såsom visas ovan) väljer du Tjänst som typ av arbetsflödesdokument att skapa och därefter klickar du på knappen Välj. Mallbladet kommer att minimeras för att lämna plats åt ett nytt arbetsflödesdokument som är klart för redigering:

  Ett Automator-arbetsflödesfönster, redo att redigeras

Element i Automator-arbetsflödesfönstret

Ett Automator-fönster (se bilden ovan) innehåller:

 • (1) en Biblioteks-kolumn till vänster, sorterad efter program eller kategori, med en lista över alla Automator-åtgärder som finns installerade på datorn
 • (2) en Åtgärds-kolumn i mitten visar tillgängliga avsnitt för det valda programmet eller den valda kategorin
 • (3) ett sökfält för snabb sökning av åtgärder som ska läggas till arbetsflödet
 • (4) en informationsruta längst ned till vänster som innehåller användbar information om en vald åtgärd
 • (5) en arbetsflödespanel till höger i fönstret dit du drar åtgärder för att bygga ditt "automatiseringsrecept"
 • (6) Popupmenyn "Tjänsten mottar"


Låt oss fortsätta skapa arbetsflödet för tagning av ögonblicksbild:

 1. Tjänstearbetsflöden utformas ofta för att fungera med andra filer eller annan text, som markerats i andra program, såsom bildfiler som markerats i Finder. I det här exempelarbetsflödet genererar tjänsten en ny bild åt dig, så det finns inget behov av att acceptera några andra filer som indata för arbetsflödet. Ställ in tjänstearbetsflödet på att ignorera alla för närvarande valda objekt genom att välja inga indata från popupmenyn Tjänsten mottar (6) högst upp i fönstret (se bilden ovan).
 2. Nu när indatainställningarna för tjänstearbetsflödet har konfigurerats, låt oss skapa arbetsflödet genom att leta fram och lägga till åtgärder från Åtgärdsbiblioteket till arbetsflödesområdet. Vi börjar med att leta fram en Automator-åtgärd för att ta en ögonblicksbild med kameran. I sökfältet (1) anger du termen ögonblicksbild, vilket genererar att samtliga Automator-åtgärder som är relaterade till den söktermen visas i listan Åtgärder nedanför sökfältet (se nedan).

 3. Dra en åtgärd till arbetsflödesområdet

 4. Enligt beskrivningen längst ned till vänster i arbetsflödesfönstret (se ovan) är åtgärden Ta en ögonblicksbild idealisk för automatisering av snabba ögonblicksbilder med datorns inbyggda kamera. Dra åtgärdsrubriken från listan Åtgärder (2) till arbetsflödesområdet (3).
 5. Släpp markören för att slutföra tillägget av åtgärden till arbetsflödet:

 6. Automator-åtgärder visar sina parameterkontroller i åtgärdens infogade vy

 7. När en åtgärd läggs till arbetsflödesområdet (se ovan), visar den en rektangulär vy som innehåller kontroller för konfiguration av värden för de parametrar som den använder. I vyn för åtgärden Ta en ögonblicksbild finns en kryssruta som heter Ta bild automatiskt, som du kan använda för att indikera huruvida du vill kräva att användaren ska klicka på en knapp för att ta ögonblicksbilden. Markera kryssrutan (1) för att göra så att arbetsflödet tar bilden automatiskt. Allt du behöver göra är att le.
 8. Med hjälp av samma söknings- och tilläggsprocess som du använde för att leta fram och lägga till åtgärden Ta en ögonblicksbild till arbetsflödet, ska du leta efter termen import samt söka fram och lägga till åtgärden Importera filer till iPhoto till slutet av arbetsflödet:

 9. En andra åtgärd har lagts till arbetsflödet

  Observera att de två åtgärderna i arbetsflödet (se ovan) är sammanlänkade (1), vilket indikerar att resultaten av den första åtgärden, den nya bilden som tagits med datorns kamera, kommer att överföras till den andra åtgärden som dess indata. Detta är hur Automator-arbetsflöden vanligtvis fungerar; de överför information och objekt mellan varje steg (åtgärd) i arbetsflödet.

 10. Slutligen, som en slags rensningsåtgärd, indikerar vi att vi vill radera den ursprungliga bildfilen som tagits med kameran, efter att den har importerats till iPhoto, genom att markera kryssrutan Radera källbilderna… (2) i åtgärdsvyn (se ovan).

  Detta är allt som behövs för att skapa ett enkelt arbetsflödes för att ta ögonblicksbilder med kameran och lägga till dem i iPhoto! Nu är du redo att spara och installera arbetsflödet.
   
 11. För att spara och installera tjänstearbetsflödet ska du välja Spara… från Arkiv-menyn. I det nedrullningsbara namngivningsbladet ska du ange Omedelbar ögonblicksbild som namn på tjänsten och därefter klicka på knappen Spara. Det nya tjänstearbetsflödet kommer automatiskt att installeras som en del av tjänstearkitekturen i hela systemet och vara tillgängligt från tjänstemenyn i vilket program som helst. Du kan nu stänga arbetsflödesfönstret.

Använda tjänsten

Använd den nya tjänsten genom att sätta dig rakt framför datorn och välja Omedelbar ögonblicksbild från menyn Tjänster, som finns tillgänglig i vilket program som helst:


Köra tjänsten

Mac-datorn kommer att pipa till tre gånger och sedan ta bilden, som i sin tur kommer att läggas till iPhoto-biblioteket automatiskt:


Den nya ögonblicksbilden läggs till i iPhoto

Med hjälp av Automator har du nu skapat ett användbart verktyg för att göra det enkelt att ta och lägga till ögonblicksbilder av dig själv till iPhoto-biblioteket.

 

Tips! Vill du veta mer om Automator? Läs i den inbyggda Automator-hjälpen på datorn (i Automator väljer du Automator Hjälp i menyn Hjälp).
Publiceringsdatum: