Om Mac OS X 10.3.9-uppdateringen (Combo)

Med det här programmet uppdateras Mac OS X 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 eller 10.3.8 till version 10.3.9. Om du har version 10.3.8 kan du uppdatera med en mindre Delta-uppdatering i stället.

Viktigt! Läs det här före installationen

  • Läs den här artikeln om du vill undvika ett problem som kan ge upphov till att Java-program och Safari avslutas oväntat.

  • Om en tredjepartshårddisk är ansluten till datorn, koppla från den innan du installerar den här uppdateringen. Anslut enheten igen och starta den när installationen har slutförts och datorn har startats om.
     
  • Om du har installerat systemprogramvara från tredje part eller ändrat operativsystemet på annat sätt kanske resultatet inte blir som väntat. (Detta gäller inte installation av vanliga tillämpningsprogram.)
  • Avbryt inte installationen. Om ett strömavbrott eller något annat avbrott inträffar under installationen måste du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från Apples hämtningssida för att utföra uppdateringen.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Installation

Du kan uppdatera till Mac OS X 10.3.9 genom att använda funktionen Programuppdatering eller ett fristående installationsprogram. Använd bara en av metoderna för att uppdatera datorn.

Automatisk programuppdatering

Med Programuppdatering, som finns i systeminställningarna, hämtas och installeras den senaste Apple-programvaran automatiskt. Du kanske har blivit dirigerad till det här dokumentet via Programuppdatering, så att du får mer information om uppdateringen.

Uppdateringens storlek kan variera för olika datorer om du installerar via Programuppdatering.

Eftersom installation av vissa uppdateringar är en förutsättning för andra uppdateringar, kanske du måste köra Programuppdatering flera gånger, så att all nödvändig programvara installeras.

Fristående installationsprogram

Två versioner (Combo och Delta, som beskrivs nedan) av det fristående installationsprogrammet är tillgängliga på Apples hämtningssida. När du har hämtat en uppdatering kan du använda den utan att datorn är ansluten till Internet.

  • Med installationsprogrammet för Combo-uppdateringen (som beskrivs i det här dokumentet) kan du uppdatera 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 eller 10.3.8 till version 10.3.9.
  • Med installationsprogrammet för Delta-uppdateringen uppdateras Mac OS X 10.3.8 till version 10.3.9 (beskrivs i ett annat dokument).

Det fristående installationsprogrammet, särskilt för Combo-uppdateringen, är användbart om du vill uppdatera flera datorer, men bara hämta uppdateringen en gång.

Förbättringar


Innehåll i uppdateringen

Detaljerad information finns i förbättringsavsnittet i det här dokumentet.

Den här uppdateringen innehåller också förbättringar som ingår i:

Mac OS X 10.3.8 uppdatering
Mac OS X 10.3.7 uppdatering
Mac OS X 10.3.6 uppdatering
Mac OS X 10.3.5 uppdatering
Mac OS X 10.3.4 uppdatering
Mac OS X 10.3.3 uppdatering
Mac OS X 10.3.2 uppdatering
Mac OS X 10.3.1 uppdatering

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: