Bygga om loopindexet i GarageBand

I vissa situationer kan loopindexet bli oanvändbart och behöva byggas om.

Om detta inträffar kan du se något av följande symtom:

 • Meddelandet "Inga Apple Loops hittades" visas när du öppnar loopbläddraren.
 • Knapparna i loopbläddraren är nedtonade och inga loopar visas i den.
 • Det förekommer andra problem med Apple Loops.

Gör så här om du vill bygga om indexfilerna:

 1. Logga in med ett administratörskonto.
 2. Avsluta GarageBand om det är öppet.
 3. Klicka på Finder-symbolen i Dock.
 4. Välj menyn och sedan Gå till mapp.
 5. Skriv sökvägen till mappen: se denna artikel.
 6. Klicka på Gå.
 7. Dra alla "sökindexfiler" från Apple Loops-indexmappen till papperskorgen. (De här filerna skapas på nytt senare.)
 8. Öppna GarageBand.
 9. Klicka på knappen Loopbläddrare. Meddelandet "Inga Apple Loops hittades" kan visas.
 10. Klicka på Finder-symbolen i Dock.
 11. Välj menyn och sedan Gå till mapp.
 12. Skriv sökvägen till mappen: se denna artikel.
 13. Klicka på Gå.
 14. Leta reda på Apple Loops-mappen och dra den från Finder till loopbläddraren i GarageBand.
 15. Upprepa steg 11-14 och kontrollera samtliga platser där det kan finnas loopar, enligt beskrivningen i denna artikel.

Det sista steget innebär att Apple Loops-mappen indexeras om. Om du har installerat GarageBand Jam Pack, upprepar du det sista steget för Apple Loops för GarageBand Jam Pack-mappen.

Publiceringsdatum: