FaceTime-kamera: Meddelande "Din kamera används av ett annat program"

FaceTime-kameran kan användas med ett program i taget. Meddelandet "Din kamera används av ett annat program" kan visas när du försöker att genomföra ett videosamtal.

Om du erhåller meddelandet ovan ska du följa följande steg:

  1. Avsluta alla program som använder FaceTime-kameran. Om du inte känner till vilka program som använder FaceTime-kameran ska du avsluta alla öppna program. Exempel på några (men inte alla) program som kan använda FaceTime-kameran är bl.a. iChat, iMessage och PhotoBooth. 
  2. Öppna endast ett program och använd FaceTime-kameran.
  3. Om problemet ändå inte går att avhjälpa och du använder en extern kamera ska du dra ur anslutningskabeln från din dator och kameran, vänta några sekunder, och därefter sätta tillbaka kabeln ordentligt (utan att använda våld) i kameran och datorn.

 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: