Om Mac OS X 10.5.5-uppdateringen

Mac OS X 10.5.5-uppdateringen rekommenderas för version 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 och 10.5.4 av Mac OS X Leopard. Uppdateringen innehåller allmänna operativsystemsförbättringar för stabilitet, kompatibilitet och säkerhet.

Detaljerad information om säkerhetsuppdateringar finns på den här webbplatser.

Vikigt: Läs innan du installerar

 • Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar datorns innehåll innan du installerar uppdateringar.
 • Avsluta alla program innan du startar installationen.
 • Installationsprocessen får inte avbrytas, även om förloppsindikatorn inte ändras under flera minuter. Om ett strömavbrott eller andra avbrott inträffar under installationen måste du använda det fristående installationsprogrammet (se nedan) från hämtningssidan Apple Downloads för att utföra uppdateringen.
 • Resultatet kanske inte blir som väntat om du installerar programkorrigeringar från tredje part, om du ändrar operativsystemet med andra metoder eller om du har flyttat Apple-program från standardplatserna. (Detta gäller inte installation av vanliga tillämpningsprogram.)
 • Om det uppstår problem under installationen, t.ex. om Programuppdatering avslutas oväntat, bör du läsa den här artikeln.

Installera uppdateringen

Uppdatera till Mac OS X 10.5.5 via Programuppdatering eller det fristående installationsprogrammet. Du behöver endast använda en av dessa metoder för att uppdatera din dator.

Programuppdatering

Välj Programuppdatering i Apple-menyn för att söka efter den senaste Apple-programvaran, inklusive denna uppdatering, via Internet. (Det kan hända att Programuppdatering länkade dig till denna artikel så att du kan läsa mer om uppdateringen.) Om din dator inte är uppdaterad visas eventuellt andra programuppdateringar som också du bör installera. Obs! En uppdaterings storlek kan variera på olika datorer efter installation via Programuppdatering. Kom också ihåg att vissa uppdateringar måste installeras före andra och att du därför bör köra Programuppdatering flera gånger för att se till att du har alla tillgängliga uppdateringar.

Fristående installationsprogram

Hämta installationsprogrammet för uppdateringen och kör det manuellt. Detta alternativ är praktiskt när du behöver uppdatera flera datorer och inte vill hämta uppdateringen mer än en gång. Dessa versioner av de fristående installationsprogrammen finns tillgängliga på hämtningssidan Apple Downloads.

Mac OS X 10.5.5-uppdateringen rekommenderas för alla versioner av Mac OS X 10.5 t.o.m. 10.5.4.

Delta-uppdateringen ger dig möjlighet att uppdatera från Mac OS X 10.5.4 till 10.5.5.

Med Combo-uppdateringen kan du uppdatera från Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 eller 10.5.4 till 10.5.5.
 

Vad ingår?

Allmänt

 • Omfattar Apples senaste säkerhetsuppdateringar.
 • Åtgärdar stabilitetsproblem vid uppspelning av video och fjärrskivdelning i MacBook Air.
 • Åtgärdar ett problem med att vissa Mac-datorer plötsligt startas, samma klockslag varje dag.
 • Åtgärdar ett stabilitetsproblem i TextEdit, som kan inträffa när färgpaletten öppnas.
 • Förbättrar kapaciteten vid Spotlight-indexering.
 • Åtgärdar ett problem med att kontakter inte synkroniseras som de ska med PalmOS-baserade enheter.
 • Förbättrar tillförlitligheten då iPhone synkroniseras med iCal och adressboken.
 • Innehåller förbättringar för Active Directory (se den här artikeln för mer information).
 • Förbättrar Speech Dictionary.
 • Åtgärdar Kerberos-autentiseringsproblem för Mac OS X 10.5-klienter som ansluts till vissa Samba-servrar, t.ex. version 10.4 av Mac OS X Server.
 • Innehåller omfattande grafikförbättringar.

Adressbok

 • Åtgärdar stabilitetsproblem som kan uppstå då en smart grupp skapas.
 • Åtgärdar ett problem med utskrift av adresskort som innehåller information på flera sidor.

Skivverktyg och katalogverktyg

 • Höjer tillförlitligheten vid återskapande av en RAID-volym för programspegling i skivverktyget.
 • Ger bättre tillförlitlighet för den serverstatus som visas i katalogverktyget.

iCal

 • Uppdaterar iCal för bättre hantering av upprepade händelser.
 • Höjer kapaciteten för val av mötesdeltagare.
 • Åtgärdar ett problem där alternativet "Uppdatera alla" är gråmarkerat i sammanhangsmenyn för vissa kalendrar.
 • Åtgärdar problem med skrivskyddade kalendrar.
 • Löser problemet med att inbjudande personer inte får flytta en händelse till en annan kalender.
 • Löser ett problem som inträffar vid synkronisering av publicerade kalendrar.

Mail

 • Åtgärdar prestandaproblem som inträffar vid visning av IMAP-meddelanden.
 • Löser ett problem med SMTP-inställningar för e-postkonton i AIM, Compuserve, Hanmail, Yahoo! och Time Warner Road Runner.
 • Åtgärdar stabilitetsproblem som kan inträffa när en fil dras till Mail-ikonen i Dock.
 • Åtgärdar ett problem med vyn för sortering enligt tråd, där data inte visas om tråden komprimeras.
 • Löser ett problem med att RSS-strömmar försvinner tillfälligt från sidofältet.
 • Ger bättre stabilitet vid sändning av meddelanden i Mail.
 • Ger högre tillförlitlighet när du sparar utkast som har bilagor.

MobileMe

 • Ger högre allmän tillförlitlighet för synkronisering.
 • Höjer tillförlitligheten för Tillbaka till min Mac.

Time Machine

 • Höjer tillförlitligheten för Time Machine med Time Capsule.
 • Åtgärdar prestandaproblem som kan inträffa vid start av säkerhetskopiering, och inverka på pågående säkerhetskopieringar.
 • Löser ett problem med visning av ett felaktigt varningsmeddelande, som innehåller information om att en säkerhetskopieringsvolym har för lite ledigt utrymme.
 • Nu kan Time Machine användas med iPhone-säkerhetskopior på Mac-datorn, liksom med andra objekt i (~/Library/Application Support).

Viktigt: Information om produkter som inte har tillverkats av Apple tillhandahålls bara i informationssyfte och ska inte betraktas som rekommendationer från Apple. Kontakta leverantören om du vill ha mer information.

Publiceringsdatum: