Mac OS X v10.5: Ändra storlek på skivpartitioner

Lär dig om hur du ändrar storlek på skivpartitioner.

Vilka typer av partitioner kan storleksändras i Mac OS X v10.5 Leopard?

Mac OS X v10.5 Leopard kan ändra storlek på alla skivpartitioner utom en partition som är huvudstartpost. Använd programmet Skivverktyg när du vill kontrollera om en partition är en huvudstartpost och ändra storlek på ändringsbara partitioner.

Viktigt! Om du ändrar storlek på partitionen för huvudstartposten tas alla data på posten bort. Kom därför ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga filer på påverkade partitioner innan du fortsätter.

Vad är en huvudstartpost?

En huvudstartpost (MBR) är den första sektorn på en partitionerad skiva. Den innehåller information om hur skivenheten är partitionerad. Mer detaljerad information finns i den här artikeln.

Publiceringsdatum: