Mac OS X v10.5: Ändra storlek på skivpartitioner

Lär dig om hur du ändrar storlek på skivpartitioner.

Vilka typer av partitioner kan storleksändras i Mac OS X v10.5 Leopard?

Mac OS X v10.5 Leopard kan ändra storlek på alla skivpartitioner utom en partition som är huvudstartpost. Använd programmet Skivverktyg när du vill kontrollera om en partition är en huvudstartpost och ändra storlek på ändringsbara partitioner.

Viktigt! Om du ändrar storlek på partitionen för huvudstartposten tas alla data på posten bort. Kom därför ihåg att säkerhetskopiera alla viktiga filer på påverkade partitioner innan du fortsätter.

Vad är en huvudstartpost?

En huvudstartpost (MBR) är den första sektorn på en partitionerad skiva. Den innehåller information om hur skivenheten är partitionerad. Mer detaljerad information finns i den här artikeln.

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: