iMac (direktmatad): Installera AirPort-kort

Den här artikeln innehåller anvisningar om hur du installerar ett AirPort-kort för trådlös nätverksanslutning i en direktmatad iMac. Liknande anvisningar, med förtydligande bilder, levereras tillsammans med AirPort-kortet.

1. Stäng av datorn och koppla loss alla kablar utom nätsladden. Lägg datorn med skärmen vänd nedåt på ett rent och plant underlag
2. Lås upp serviceluckan med hjälp av ett mynt och öppna sedan luckan.
3. Rör vid metallblecket inuti datorn så undviker du att få elektriska stötar. Koppla sedan loss nätsladden från datorn. Undvik att gå omkring i rummet tills kortet är färdiginstallerat.
4. Koppla loss antennkabeln från den vänstra korthållaren i den övre AirPort-kortplatsen och ta bort skyddslocket. Anslut sedan antennkabeln till AirPort-kortet.
5. För in AirPort-kortadaptern (där AirPort-kortet sitter) i korthållaren och tryck in det sidledes i kortplatsen, som i figuren nedan.6. Stäng serviceluckan och lås den med hjälp av ett mynt. Återanslut därefter alla kablar och sladdar och tryck på datorns strömbrytare. Starta aldrig datorn om inte alla delar är på plats. Anvisningar om hur du använder AirPort-programmet finns i Mac Hjälp, som du hittar i Hjälp-menyn när du har installerat AirPort-programmet.

* Tillgången på och tekniska data om Airport-produkter varierar från land
till land. Se vidare TIL-artikel 58567, "Använda trådlös
AirPort-kommunikation internationellt"
http://www.info.apple.com/kbnum/n58567-s

Publiceringsdatum: