Mac OS X 10.3 installation – vanliga frågor och svar (FAQ)

Du kan hitta svaren på många frågor om installation av Mac OS X Panther i det här FAQ-dokumentet.

Artikeln kompletterar informationen på sidorna Mac OS X 10.3 Installation och uppgraderingssupport och Installations- och inställningsguide för Panther (PDF). Kontrollera de resurserna först.

Fungerar Panther på min Mac?

Läs på den här sidan för att vara säker.


Hur installerar jag Panther?

Sätt helt enkelt in Mac OS X installations-CD 1 (eller Installations-DVD:n) och dubbelklicka på ikonen för Mac OS X. Du kan även starta datorn från skivan för att installera. Sätt in skivan, starta om datorn och håll nere C-knappen när datorn startar.

Du kan även Installera om systemet från en Mac OS X Panther uppgraderingsskiva.


Kan jag välja vilka delar som installeras?

Självklart! Klicka på knappen Anpassad installation efter att du har valt installationsvolym för att anpassa vilka delar av Mac OS X 10.3 som ska installeras.


Kan jag avbryta installationen?

Om du skulle ångra dig kan du avbryta installationsprogrammet om du inte redan har klickat på Installera under Enkel installation eller Anpassad installation. Om du redan har klickat på Installera bör du vänta tills installationen är klar. Tvinga inte datorn att starta om medan Panther håller på att installeras.


Jag ser ett val som heter "Arkivera och installera". Vad innebär det?

Enkelt uttryckt är det ett alternativt sätt att göra en ren installation av Panther. Om du vill läsa mer, se Om funktionen Arkivera och installera.


Jag använder ett tredjeparts grafikkort och har bildproblem när jag startar från skivan. Vad kan jag göra?

Se Mac OS X 10.3 Tips! Uppdatera drivrutiner för tredjeparts grafikkort innan du installerar.


Min Mac bör fungera med Panther, men det installeras inte. Vad kan jag göra?

I de flesta fall kommer du inte att stöta på några problem med installationen av Panther om din Mac klarar systemkraven.

Om installationen stannar på skiva 2 och det här meddelandet visas i Install.log, "Det gick inte att öppna paketet /Mac OS X/Library/Receipts/iTunes.pkg (Ett fel uppstod vid inläsningen av filen iTunes.bom)", se Mac OS X 10.3: Uppgraderingsinstallationen stannar på skiva 2, "iTunes.bom"-meddelande i loggen.

För fler felsökningstips, se Mac OS X: Felsökning av installation och programuppdateringar.


Vilka andra program levereras med Panther?

Med Panther får du alla populära Mac OS X-program, som Address Book, Safari, Mail, DVD Player, iChat, Chess och Calculator.

Även följande fantastiska program installeras tillsammans med Mac OS X Panther:

  • iTunes
  • iMovie
  • iPhoto
  • iCal
  • iSync
  • Internet Explorer
  • Stuffit Expander


AppleWorks, iDVD och Keynote följer inte med Mac OS X 10.3. Om din dator levererades med något av de programmen kan du installera om dem från skivan med programmets namn på eller från återställningsskivorna.

Vissa datorer levereras med tredjeparts program som World Book, Quicken eller QuickBooks. De programmen följer inte med Mac OS X Panther. För att installera om de här programmen måste du följa återställningsinstruktionerna för datorn.


Var finns Mac OS 9?

Mac OS 9, för Classic ligger inte på Mac OS X 10.3-skivorna och installeras inte tillsammans med Panther. Använd en Mac OS 9-CD eller följ återställningsinstruktionerna för datorn för att installera en Mac OS 9 Systemmapp.

Se även Så här installerar du om Mac OS 9 eller återställer det från en återställningsskiva och Så här utför du en ren installation av Mac OS 9 med återsällningsskivor.


Tre CD:s fyllda med bra saker! Vad finns på skivorna?

Följande installeras som standard om inget annat anges. Installations-DVD:n innehåller allt detta på en enda skiva. Detta är vad som finns på varje skiva i CD-versionen:

CD 1
Nödvändiga systemprogram
BSD-Delsystem
Språk
Ytterligare asiatiska fonter (1)

CD 2
Ytterligare program (listan ovan)
Ytterligare röster
Canon-skrivardrivrutiner (2)
Epson-skrivardrivrutiner 1 (2)
Gimp-Print-skrivardrivrutiner
Hewlett-Packard-skrivardrivrutiner(2)
Lexmark-skrivardrivrutiner (2)

CD 3
Fonter för ytterligare språk
Epson-skrivardrivrutiner 2 (2)
X11

(1) Kan installeras som standard beroende på vilket språk som valdes i början av installationen.
(2) För mer information, se Mac OS X 10.3: Drivrutiner för rasterskrivare (bläckstråleskrivare) följer med.


Jag tror inte att jag behöver "BSD-Delsystem" eller? Jag använder inga UNIX-program.

Många Mac OS X-program kräver komponenten. Du bör installera den.


Panther är installerat men jag behövde aldrig använda CD 3. Är något fel?

Om du valde Enkel installation eller valde att inte installera någon av objekten på CD 3 (som X11) kommer du inte att behöva använda den under installationen.

Vissa Epson-skrivardrivrutiner ligger på CD 3. Om du behöver en drivrutin, se Mac OS X 10.3: Drivrutiner för rasterskrivare (bläckstråleskrivare) följer med.


Panther är redan installerat och uppdaterat. Jag behöver installera om den ursprungliga versionen från CD:n. Hur nedgraderar jag?

Se Mac OS X: Så här installerar du en äldre version. Du bör vanligtvis uppdatera till den senaste versionen av Mac OS X Panther efter att du har installerat om det.

Om vissa program inte fungerar efter att du har installerat om en äldre version, se Mac OS X: Program fungerar inte efter ominstallation.

Publiceringsdatum: