Mac OS: Återuppbygga skrivbordsfiler och återställning av symboler

I detta dokument beskrivs skrivbordsfilen, när och hur du bygger upp den på nytt (t.ex. när symboler visas som "generiska" dokument eller programsymboler), varför skrivbordsfilen ibland inte går att bygga upp på nytt och vad du gör då.

Anm. I vissa vyer är det normalt med generiska symboler i System 7 via Mac OS 9. När du tittar på ett fönster i listvyn i den minsta symbolstorleken under visningsalternativ (eller inställningsprogrammet Vyer i System 7), visas symbolerna i generiskt format. Det är normalt och du bör inte göra någon felsökning för att försöka återskapa den detaljerade symbolen. Om du vill visa den fullständiga symbolen, byter du symbolstorlek till en större bland visningsalternativen. Om symbolen fortfarande är generisk, följer du de andra anvisningarna i artikeln. Det händer bara när symbolerna visas "som lista" (eller "efter namn" eller annan listvy i System 7) i visningsmenyn för ett visst fönster.

Vad är skrivbordsfilen?

Skrivbordsfilen är en osynlig fil som ligger i huvudnivån på hårddisken. Filen håller reda på alla dokument och program som finns på hårddisken.

Filnamnet är skrivbord för versioner av System 6 och tidigare. System 7.0 och senare versioner använder de osynliga filer som heter Desktop DB och Desktop DF.

När ska du bygga om skrivbordsfilen?

Ibland kan skrivbordsfilen bli för stor eller inte gå att använda. I allmänhet är det bra att bygga om skrivbordsfilen ungefär en gång i månaden.

Symptom hos en oanvändbar skrivbordsfil

Ett symptom är att datorn när du dubbelklickar på ett dokument, rapporterar att programmet som skapade dokumentet inte kan hittas.

Ett annat symptom är att symbolerna på skrivbordet är "generiska" istället för "vanliga". Problemet kan lösas genom att du bygger skrivbordsfilen på nytt.

Skrivbordsfilen hanterar alla symboler på en särskild hårddisk eller diskett. När du matar in en ny eller anpassad symbol, kan det hända att skrivbordsfilen inte kan ladda den eller laddar en tidigare version av symbolen. För att en speciell symbol ska visas på skrivbordet, måste skrivbordsfilen byggas på nytt för att uppdatera skrivbordsfilen och registrera symbolen.

Det kan finnas flera anledningar till att symbolerna blir generiska symboler (figur 1) eller programsymboler (figur 2):
Verktygsprogram som komprimerings- eller säkerhetsprogram kan förändra symbolerna.
De vanliga symbolerna skadas eller raderas.
Skrivbordsfilen går inte längre att använda.
Program som skapar filer kan kanske inte tilldela symboler till filerna.
Programmet som skapade filen och tilldelade den en symbol, är inte längre tillgängligt.
En fil kan ha förlorat den bit som visar en vanlig symbol (den biten kallas "bundle bit").

Figur 1 Generisk dokumentsymbol

Figur 2 Generisk programsymbol


Symptom på en stor skrivbordsfil

Om skrivbordsfilen är för stor, kan datorn ha svårt att läsa den snabbt och effektivt. Det gör att det tar lång tid för Finder att komma åt filerna. När du bygger skrivbordsfilen på nytt, rensas gammal information bort och Finder kommer åt filerna snabbare.

Du kan också säkerhetskopia de enskilda filerna på hårddisken, återställa hårddisken och sedan återskapa filerna. Alla filer grupperas då om och defragmenteras, vilket ger en effektivare hårddisk.

Bygga skrivbordsfilen på nytt

När du bygger om skrivbordsfilen, länkas dokumenten om till rätt program och själva skrivbordsfilen skrivs om.

Innan du bygger skrivbordsfilen igen, kontrollerar du att det finns ledigt utrymme på hårddisken. Återbyggnadsprocessen kräver hårddiskeutrymme, och går inte att utföra om det saknas. En bra regel är att alltid ha 5 procent av utrymmet på hårddisken ledigt.

Byggandet fungerar bara när Finder är laddat. Program som At Ease laddar inte Finder, så de måste stängas av för att du ska kunna bygga skrivbordsfilen.

Anm. När du bygger om skrivbordsfilen, ska du tänka på att om datorn har systemprogramvara äldre än System 7.5 Update 2.0, kommer de anteckningar du skrivit in i kommentarrutan i fönstret Visa info i filerna att försvinna.

System 6 till System 7.1.2

Du kan bygga om skrivbordet manuellt genom att hålla ner alternativtangenten och kommandotangenten (Apple) medan datorn startar. (Se figur 3.) Klicka på OK när datorn frågar om du är säker på att du vill bygga skrivbordsfilen igen på "din hårddisk". Tänk på att kommentarerna i filernas infofönster försvinner.

System 7.5 till Mac OS 9

1. Innan du bygger om skrivbordsfilen, går du till Tilläggshanteraren och sparar en lista över aktiverade tillägg. Öppna inställningsprogrammet Tilläggshanterare. Välj "Spara inställning" från popupmenyn Inställningar. När dialogrutan "Spara inställning" öppnas, ger du de markerade tilläggen ett namn, t.ex. "Mina tillägg". När dialogrutan stängs, läggs namnet till i popupmenyn Inställningar.
2. Stäng av alla tillägg. Klicka på popupmenyn Inställningar igen och välj att stänga av alla.
3. Följ anvisningarna för den version av systemprogrammet som du använder.
- System 7.5 till System 7.5.5
Aktivera inställningsprogrammet Macintosh Easy Open: Leta upp det i listan över inställningsprogram och markera det så att det bockas för.
- Mac OS 7.6 till Mac OS 7.6.1
Aktivera inställningsprogrammet Mac Easy Open: Leta upp det i listan över inställningsprogram och markera det så att det bockas för.
- Mac OS 8.0 till Mac OS 8.1
Aktivera inställningsprogrammet PC Exchange Open: Leta upp det i listan över inställningsprogram och markera det så att det bockas för.
- Mac OS 8.5 through Mac OS 9
Aktivera inställningsprogrammet File Exchange: Leta upp det i listan över inställningsprogram och markera det så att det bockas för.
4. Starta om datorn medan du håller ner tangenterna kommando och alternativ. (Se figur 3.)


Figur 3 Tangenterna kommando och alternativ

5. Släpp upp tangenterna och klicka på OK när datorn frågar om du är säker på att du vill bygga skrivbordsfilen igen på "din hårddisk". (I systemprogram äldre än Mac OS 7.6, visas ett meddelande om att kommentarer i fönstret Visa info kommer att försvinna.)
6. När skrivbordsfilen byggts upp på nytt, väljer du Inställningsprogram från Apple-menyn.
7. Öppna inställningsprogrammet Tilläggshanterare.
8. Aktivera tilläggen igen: Klicka på popupmenyn Inställningar och välj det namn som du gav dina tillägg i steg 1.
9. Starta om datorn.

Mac OS X 10.0 och senare

I Mac OS X går det bara att bygga om skrivbordsfilen i Classic-miljön.
1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn.
2. Klicka på Classic-symbolen.
3. Klicka på fliken Avancerat.
4. Klicka på Bygg om skrivbordet.

Varför det ibland inte går att bygga om skrivbordsfilen.

Det finns flera skäl till att det kan vara svårt att bygga om skrivbordsfilen.

Ett motstridigt systemtillägg

Ett systemtillägg kan ibland störa byggandet av skrivbordsfilen. Försök då med följande:

I versioner av System 6, tar du bort alla icke-Apple-tillägg från Systemmappen. Bygg sedan om skrivbordet genom att hålla ner tangenterna alternativ och kommando när datorn startar. (Se figur 3.)

I System 7 till 7.1.2, rebuild the desktop with extensions off following these steps:
1. Håll ner skifttangenten medan datorn startar.
2. Så snart du ser "Välkommen till Macintosh tillägg avstängda", släpper du upp skifttangenten och trycker på och håller ner kommando- och alternativtangenterna. (Se figur 3.)
3. Fortsätt trycka ner kommando- och alternativtangenterna tills du tillfrågas om du är säker på att du vill bygga om skrivbordet.
4. Släpp upp tangenterna och klicka på OK.

För System 7.5 och senare väljer du proceduren i det tidigare avsnittet där Tilläggskontroll används.

Om du har använt komprimerings- eller säkerhetsverktyg, och de här lösningarna inte fungerar, kontaktar du tillverkaren av verktyget.

Det saknas minne för att bygga om

Det är inte nödvändigt att ändra storlek på Finders partition i System 7, så som ibland var nödvändigt i System 6. Det ända sättet att ändra storlek på Finders partition i System 7 är antingen genom att använda ResEdit eller genom att starta från System 6.0.x, och ändra partitionenen där.

Finder har lite andra uppgifter i System 7 än under System 6.0.x. Systemet använder Desktop Database, snarare än Resource Manager, vilket avhjälper flaskhalsen i systemet. Finder hämtar extra minne från andra platser, som System Heap, om det behövs.

Det finns ingen anledning att ändra partitionstorleken hos Finder i System 7.

Om Finders partition görs större blir mer minne tillgängligt för Finder och storleken på System Heap ökar. Om du gör detta, görs minnet tillgängligt för System Heap men mängden minne för programmen minskar.

Om du vill försöka ändra på partitionen genom att starta med System 6.0.x, gör du så här. (För att kunna göra detta måste du starta datorn med en System 6.0.x-diskett, och de flesta Macintosh-datorer som lanserats efter System 7, inklusive Quadra och PowerBook-datorer, har inte det alternativet.)

Följ dessa steg om du har en Macintosh-dator som kan startas i System 6.0.x:
1. Starta om din Macintosh från en startdiskett som har System 6, som 800K Disk Tools disk från Personal Upgrade Kit (inte high-density Disk Tools disk, som innehåller System 7).
2. Leta rätt på och klicka på filen Finder i systemmappen på Macintosh-hårddisken (inte Finder på disketten).
3. Välj Visa info från Arkiv-menyn och utöka mängden minne som tilldelats Finder i rutan med aktuell storlek.
4. Stäng fönstret Visa info.
5. Starta om din Macintosh (från hårddisken) i System 7.

Vad gör jag om symbolerna inte återställs när jag bygger om skrivbordet?

Om symbolerna inte återställs när du bygger om skrivbordet, startar du Skivkontroll för att se om det finns någonting som du kan åtgärda. Om du har specifika filer (som inte har egna symboler) som blir generiska kan det bero på något av följande:
Du kanske inte har programmen som skapade dem.
Filerna har kanske förlorat sin "bundle bit". Om problemet inte avhjälps med Skivkontroll kan program från andra tillverkare som Norton Utilities, TechTool Pro och andra skivverktyg korrigera förlorade "bundle-bitar".
Programmet filerna skapades med kanske inte tilldelar dem någon symbol. Hör med programtillverkaren om så är fallet.
Du kanske använder egna symboler, som filen Desktop inte kan bygga om. Mer information finns i artikeln 7848: " Mac OS: Skapa och använda egna symbolmappar. "

Publiceringsdatum: