Om säkerhetsinnehållet i Firmware Update 7.1 för basstationen AirPort Extreme med 802.11n

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Firmware Update 7.1 för basstationen AirPort Extreme med 802.11n

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har utförts och alla nödvändiga patchar eller utgåvor är tillgängliga. Gå till webbplatsen Apple Product Security för mer om information om Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns tillgänglig på sidan CVE ID:n som referenser till ytterligare information om sårbarheterna.

Gå till sidan Apple Security Updates för information om andra säkerhetsuppdateringar.

Firmware Update 7.1 för basstationen AirPort Extreme med 802.11n*

 • AirPort Extreme-basstation med fast programvara för 802.11n*

  CVE-ID: CVE-2007-1338

  Tillgänglig för: AirPort Extreme-basstation med 802.11n*

  Inverkan: AirPort Extreme-basstationer med 802.11n* medger inkommande IPv6-anslutningar

  Beskrivning: Standardkonfigurationen i en AirPort Extreme-basstation med 802.11n* medger inkommande IPv6-anslutningar. Detta kan göra nätverkstjänster i värdar som är anslutna via en AirPort Extreme-basstation med 802.11n* sårbara för fjärrangripare. Denna uppdatering åtgärdar problemet genom att ändra standardinställningen så att inkommande IPv6-trafik begränsas till det lokala nätverket. Detta gäller endast AirPort Extreme-basstationer med 802.11n*. Övriga versioner av basstationen påverkas inte.

  Programmet AirPort-verktyg används för att konfigurera inställningarna i AirPort Extreme-basstationen. När du har installerat denna uppdatering och startat om systemet bör du använda AirPort-verktyg för att kontrollera konfigurationen i ditt trådlösa nätverk på följande sätt:

  1. Starta AirPort-verktyg
  2. Markera den AirPort Extreme-basstation med 802.11n* som konfigureras
  3. Klicka på symbolen Avancerat
  4. Klicka på fliken IPv6

   • Om alternativet "Blockera inkommande IPv6-anslutningar" är markerat innebär det att inkommande IPv6-trafik begränsas och behövs inga vidare åtgärder.
   • Om alternativet "Blockera inkommande IPv6-anslutningar" inte är markerat och du inte vill medge oönskade IPv6-anslutningar måste alternativet aktiveras på följande sätt:
    1. Markera alternativet Blockera inkommande IPv6-anslutningar
    2. Klicka på knappen Uppdatera, längst ned i fönstret, för att spara ändringarna

 • AirPort Extreme-basstation med fast programvara för 802.11n*

  CVE-ID: CVE-2007-0734

  Tillgänglig för: AirPort Extreme-basstation med 802.11n*

  Inverkan: Filnamn på en lösenordsskyddad AirPort Disk kan visas av användare i det lokala nätverket

  Beskrivning: AirPort Disk är en funktion i AirPort Extreme-basstationen med 802.11n*, som medger delning av filer på en USB-hårddisk som är inkopplad i en kompatibel basstation. Delningsalternativen, inklusive lösenordsskydd, kan ändras via programmet AirPort Skivverktyg. Ett problem i AirPort Disk-funktionen ger användare i det lokala nätverket möjlighet att visa namnen på filer (men inte filernas innehåll) på en lösenordsskyddad hårddisk utan att ange lösenordet. Denna uppdatering åtgärdar problemet genom att utföra ytterligare verifiering av åtkomsten till AirPort Disk. Detta gäller endast AirPort Extreme-basstationer med 802.11n*. Övriga versioner av basstationen påverkas inte.

Installationsanmärkning för Firmware version 7.1

Firmware version 7.1 installeras i en AirPort Extreme-basstation (802.11n) genom att köra programmet AirPort-verktyg som levereras med basstationen.

En uppdatering till AirPort-verktyg finns tillgänglig i AirPort Base Station Update 2007-001, som kan skaffas via Apples filhämtningsplats: http://www.apple.com/support/downloads/.

Vi rekommenderar att du installerar AirPort Base Station Update 2007-001 innan du installerar Firmware version 7.1.

* Baserad på en preliminär IEEE 802.11n-specifikation

Publiceringsdatum: