Mac OS X 10.5 Leopard: Det går inte att installera på en UFS-formaterad enhet

Det går inte att installera Mac OS X 10.5 på en UFS-formaterad enhet. Om du vill uppgradera en tidigare version av Mac OS X som är installerad på en UFS-formaterad enhet måste du säkerhetskopiera dina filer, formatera om Mac OS X-enheten och återställa filerna.

Viktigt: Formatering raderar all information från skivan. Säkerhetskopiera dina viktiga filer som en försiktighetsåtgärd innan du följer anvisningarna nedan.

Om du har en extern USB- eller FireWire-skivenhet eller en extra intern skivenhet eller Mac OS Extended-partition kan du göra följande:

 1. Stäng av FileVault för alla FileVault-skyddade användarkonton i datorn.
 2. Koppla in en extern skivenhet i datorn om du tänker använda en sådan.
 3. Montera Mac OS X Leopard Install DVD, dubbelklicka på symbolen Installera Mac OS X och klicka sedan på Omstart.
 4. Datorn startas om från installationsskivan. Välj Skivverktyg i menyn Verktyg när Installeraren öppnas.
 5. Klicka på symbolen för Mac OS X-enheten på den vänstra panelen i Installeraren och klicka sedan på fliken Återställ på den högra panelen i fönstret.
 6. Dra symbolen för din tidigare Mac OS X-enhet från skrivbordet till fältet Källa.
 7. Dra den externa skivan eller extra interna skivan/partitionen till fältet Mål. Detta är den enhet som dina filer ska säkerhetskopieras till. Du kan inte använda din Mac OS X-enhet som både källa och mål.
 8. Klicka på Återställ.
 9. Avsluta Skivverktyg när processen är avslutad.
 10. Fortsätt till fönstret "Välj målplats" i Installeraren.
 11. Välj den skivenhet som innehåller den tidigare versionen av Mac OS X som målplats. Viktigt: Markera inte den enhet/skiva du använde som mål i Skivverktyg.
 12. Klicka på knappen Alternativ.
 13. Markera alternativet "Radera och installera" och se till att det valda formatet är Mac OS Extended (journalförd).
 14. Följ anvisningarna på skärmen för att radera och installera Mac OS X Leopard.
 15. När installationen är klar öppnas Mac OS X Inställningsassistent. Gör ett av följande i fönstret "Har du redan en Mac?":

  • klicka på "Från en annan Mac" om du säkerhetskopierade till en extern skiva
   eller
  • klicka på "Från en annan partition på denna Mac" om du säkerhetskopierade till en en annan partition eller en annan intern skiva
 16. Klicka på Fortsätt.
 17. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa konton och andra filer till din startskiva.
Publiceringsdatum: