Om Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1

Detta dokument beskriver Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1 för Windows

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har utförts och alla nödvändiga patchar eller utgåvor är tillgängliga. Gå till webbplatsen Apple Product Security för mer om information om Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns tillgänglig på sidan Hur man använder PGP-nyckeln från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE ID:n som referenser till ytterligare information om sårbarheterna.

Gå till sidan Apple Security Updates för information om andra säkerhetsuppdateringar.

Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1

Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1 åtgärdar ett problem som introducerades med Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering och som kan leda till att Safari avslutas oväntat när man går till vissa webbplatser.

Säkerhetsinnehållet som ingår i Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering har inte ändrats. Säkerhetsinnehållet som ingår i Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering och Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1 beskrivs här.

Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1 installeras över Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering och vi rekommenderar att den installeras för att lösa problemet i Safari.

System som inte har installerat Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering behöver endast installera Safari 3 Beta 3.0.4 säkerhetsuppdatering v1.1.

Publiceringsdatum: