Power Mac G4: Öppna CD/DVD-facket

Artikeln beskriver hur man öppnar CD/DVD-facket på datorerna Power Mac G4 (QuickSilver), Power Mac G4 (QuickSilver 2002) och Power Mac G4 (modeller med blanka enhetsluckor).

Anm: Innan du utför nedanstående steg måste du kontrollera att det finns ström till datorn, Apple Pro Keyboard-tangentbordet och Apple Pro Mouse-musen.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Mac OS 9.2

  · Tryck på utmatningstangenten på Apple Pro Keyboard-tangentbordet
  · Du öppnar den andra optiska enheten på en Power Mac G4 (modeller med blanka enhetsluckor) genom att samtidigt trycka på alt- och utmatningstangenten på Apple Pro Keyboard-tangentbordet.
  · Öppna programmet Mata ut som finns i mappen Utmatningstillbehör. Mappen Utmatningstillbehör finns i mappen CD-tillbehör på CD-skivan.
  · a på utmatningsknappen i iTunes (se figur 1).
  · Håll ner musknappen när datorn startas om och startljudet spelas upp.
  · Starta datorn från Mac OS X och anpassa verktygsfältet med en utmatningsknapp.


Figur 1 Utmatningsknappen i iTunes (inringad med rött)


Mac OS X

  · I Finder väljer du Innehåll > Anpassa verktygsfältet. I fönstret som visas drar du knappen Mata ut till verktygsfältet och klickar på Klar. Markera skivan som du vill mata ut i Finder-fönstret, och klicka sedan på utmatningstangenten i verktygsfältet.
  · k på utmatningstangenten på Apple Pro Keyboard-tangentbordet.
  · Du öppnar den andra optiska enheten på en Power Mac G4 (modeller med blanka enhetsluckor) genom att samtidigt trycka på alt- och utmatningstangenten på Apple Pro Keyboard-tangentbordet.
  · Om du har ett tangentbord som saknar utmatningstangent trycker du på F12 (i Mac OS X 10.1 och senare). Anm: Du måste trycka på F12-tangenten längre. Detta för att inte facket ska öppnas av misstag.
  · Klicka på utmatningsknappen i iTunes (visas i figur 1).
  · Håll ner musknappen när datorn startas om och startljudet spelas upp.
  · Starta datorn från Mac OS 9.2 och följ alternativen i avsnittet ovan.


Om datorn inte svarar

  · Starta om datorn och håll ner musknappen när startljudet spelas upp.
  · Starta om datorn, håll ner alternativtangenten och använd och öppna facket med startfunktionen Startup Manager.
  · Välj ett annat operativsystem i startfunktionen Startup Manager och mata ut CD-skivan med hjälp av stegen ovan.
  · Stick in ett gem i det manuella utmatningshålet som finns längst ner till höger eller vänster på enheten (beroende på modellen), under ramen. När du sticker in ett gem i det här hålet öppnas enheten. Sedan böjer du gemet till en krok och hakar fast den under enhetens släde. Vid det här laget kan du säkert dra ut släden.
  · Samtidigt som du startar datorn, trycker du ner och håller nere tangentkombinationen kommando-alt-O-F så att Open Firmware öppnas, skriver "eject cd" med gemener, och trycker på returtangenten.
Publiceringsdatum: