Om säkerhetsinnehållet i Safari 3 Beta Update 3.0.4 för Windows

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 3 Beta Update 3.0.4 för Windows.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har utförts och alla nödvändiga patchar eller utgåvor är tillgängliga. Gå till webbplatsen Apple Product Security för mer om information om Apples produktsäkerhet.

Information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns tillgänglig på sidan Hur man använder PGP-nyckeln från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE ID:n som referenser till ytterligare information om sårbarheterna.

Gå till sidan Apple Security Updates för information om andra säkerhetsuppdateringar.

Safari 3 Beta Update 3.0.4

  • Safari

    CVE-ID: CVE-2007-5858

    Tillgänglig för: Microsoft Windows XP eller Vista

    Inverkan: Besök på illvilliga webbplaster kan leda till spridning av känslig information

    Beskrivning: WebKit ger en sida möjlighet navigera genom en annan sida underramar. Besök på en illvilligt skapad webbsida kan utlösa en attack med manuskörning över platser, vilket kan leda till spridning av känslig information Denna uppdatering åtgärdar problemet genom att implementera en striktare navigeringspolicy. Detta problem åtgärdas för Mac OS X via säkerhetsuppdatering 2007-009.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: