Mac OS X 10.5: Terminal-kommandot ändras i Leopard

Den här artikeln förklarar Terminal-kommandot ändras i Mac OS X 10.5 Leopard.

Eftersom Mac OS X 10.5 är UNIX 03-kompatibelt kan vissa Terminal-kommandon, såsom ps, ha ändrats sedan föregående Mac OS X-versioner. Följ dessa utvecklarlänkar för att få mer information om dessa ändringar:

Publiceringsdatum: