Mac OS X 10.5: Terminal-kommandot ändras i Leopard

Den här artikeln förklarar Terminal-kommandot ändras i Mac OS X 10.5 Leopard.

Eftersom Mac OS X 10.5 är UNIX 03-kompatibelt kan vissa Terminal-kommandon, såsom ps, ha ändrats sedan föregående Mac OS X-versioner. Följ dessa utvecklarlänkar för att få mer information om dessa ändringar:

Viktigt: Omnämnandet av webbplatser och produkter från andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation. Apple tar inget som helst ansvar för utbudet av, prestanda hos eller användningen av information eller produkter från andra tillverkares webbplatser. Apple tillhandahåller detta enbart för att underlätta för våra kunder. Apple har inte testat informationen på dessa webbplatser och gör inga utfästelser vad gäller dess korrekthet eller tillförlitlighet. Det finns alltid risker med att använda information eller produkter från Internet, och Apple tar inte på sig något som helst ansvar i detta hänseende. Observera att andra tillverkares webbplatser är oberoende av Apple och att Apple inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: