Program fungerar inte efter ominstallation av Mac OS X

Det kan hända att det inte är möjligt att öppna ett program eller dess filer efter att du har installerat om Mac OS X (även med alternativet Arkivera och installera) och sedan inte uppdaterar till den version av Mac OS X du använde före ominstallationen (eller en senare version). Tips: Du råkar inte ut för detta problem om du har en enda skivenhet och använder alternativet Radera och installera när du utför ominstallationen.

Följande saker kan inträffa:

  • Ett dokument eller en fil öppnas inte i det program du förväntar dig eller i den version av programmet du förväntar dig, vilket kan leda till andra problem. Det kan exempelvis hända att Skivverktyg avslutas oväntat när du öppnar en skivavbild (.dmg- eller .img-fil).
  • Det går inte att öppna ett visst program. Ingenting händer när du dubbelklickar på ett program. Programmet kanske visas en kort stund innan det försvinner eller också kan det avslutas oväntat eller sluta reagera ("krascha" eller "hänga"). Det kan exempelvis hända att Safari inte fungerar efter Arkivera och installera.
Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Lösningar

Börja med att uppdatera Mac OS X till samma eller en senare version som var installerad före ominstallationen. Läs "Mac OS X 10.2: Tabell över tillgängliga Mac OS-programuppdateringar" eller "Mac OS X 10.3: Tabell över tillgängliga Mac OS-programuppdateringar".

Tips: Om du hämtar en installationsfil för manuell Mac OS X-uppdatering och inte kan installera den (på grund av att Installeraren inte fungerar) kan du försöka dra installationspaketfilen (.pkg) till programmet Installeraren. Programmet ligger i mappen Verktygsprogram i programmappen (/Program/Verktygsprogram/). Detta dokument innehåller ytterligare tips.

Om det finns uppdateringar till påverkade program som installerades tidigare måste du dessutom installera dessa uppdateringar på nytt. Du kan vanligtvis hitta uppdateringar till program från Apple via inställningspanelen Programuppdatering (i Mac OS X 10.3 och 10.4 kan du även välja Programuppdatering i Apple-menyn). Uppdateringar till tredjepartsprogram finns oftast tillgängliga från leverantörens webbplats.

Tips: Om du inte är beredd att uppdatera just nu och den förväntade versionen av ett program inte öppnas när du dubbelklickar på en fil kan du dra dokumentet till den korrekta programsymbolen i mappen /Program eller /Program/Verktygsprogram (på startskivan). Du kan som alternativ markera filen i Finder och välja Öppna med i menyn Arkiv.

Du måste eventuellt installera om programmet om problemet kvarstår.

Ytterligare information

Mac OS X söker automatiskt efter den senaste versionen av det förvalda programmet för en viss dokumenttyp. När en senare version påträffas kan den användas i stället för den tidigare versionen, vilket bidrar till detta problem.

Exempel 1: Du nedgraderar genom att utföra en installation med alternativet Arkivera och installera, men du uppdaterar inte till en senare version av Mac OS X. Mappen Tidigare system innehåller senare versioner av program som kan bidra till programproblemet.

Exempel 2: Det kan hända att programutvecklare eller systemadministratörer har installerat flera versioner av Mac OS X för att utföra tester. Programproblemet kan inträffa om du installerar en senare version av Mac OS X på en skiva och sedan startar med en tidigare version som är installerad på en annan skiva.

Många program från Apple är inte helt självständiga, utan förlitar sig på s.k. "frameworks". När dessa frameworks delas av många program finns de inte med i programfilerna. Många Apple-program som avbildar webbsidor eller annat HTML-innehåll använder exempelvis Apples "WebKit"-framework. Detta framework används av programmen Safari, Mail, Hjälpvisning, Programuppdatering och Installeraren. WebKit ligger i /System/Bibliotek/Frameworks/WebKit.framework/.

Vissa programversioner fungerar endast med specifika framework-versioner. Om du har installerat en nyare version av ett Apple-program kan det innebära att du även har installerat en nyare framework-version. Ibland kan installationen av en Mac OS X-programuppdatering uppdatera ett program till en nyare version. Om du installerar om eller installerar den versionen av Mac OS X med Arkivera och installera vid ett senare tillfälle bibehålls de nyare programmen, medan äldre frameworks installeras om. Det enklaste sättet lösa detta problem är att installera om de program- eller OS-uppdateringar du hade tidigare. Om detta inte är möjligt bör du ta bort det program som inte fungerar och installera om den program- eller Mac OS X-uppdatering du hade tidigare.

Publiceringsdatum: