Få retrospektiva ägglossningsuppskattningar på Apple Watch

Apple Watch Series 8 eller senare, och alla modeller av Apple Watch Ultra använder temperaturdata från handleden till att uppskatta sannolik dag för ägglossning när den har inträffat och förbättra menstruationsförutsägelserna.

En iPhone som visar en aktuell cykellogg i Cykelkoll. 

Detta behöver du

 • En Apple Watch Series 8 eller senare, eller valfri modell av Apple Watch Ultra.
 • Cykelkoll måste vara inställt med aktiverad fertilitetsförutsägelse och sakna loggade pågående cykelfaktorer.
 • Sömn måste ställas in i Spåra sömn med Apple Watch och fokuset Sover aktiverat.
 • Fokuset Sover måste vara aktiverat i minst fyra timmar per natt under fem nätter för att få noggrannare temperaturdata från handleden.
   

Visa dina ägglossningsuppskattningar

När en uppskattning av när en sannolik ägglossning ägde rum får du ett meddelande på din Apple Watch eller iPhone. Din ägglossningsuppskattning visas som en ljuslila oval i maximal fertilitet i appen Hälsa i iPhone eller i appen Cykelkoll i Apple Watch. 
 


Så här fungerar retrospektiv ägglossningsuppskattning

Apple Watch Series 8 eller senare, och alla Apple Watch Ultra-modeller använder handledstemperaturdata för att identifiera den bifasiska temperaturförändringen som ofta inträffar efter ägglossning. Avancerade algoritmer använder temperaturdata från handleden och loggade cykeldata till att uppskatta dagen då ägglossning sannolikt inträffade.
 


Få de bästa resultaten

 • Logga menstruationen noggrant i Cykelkoll.
 • Ha på din Apple Watch varje natt när du sover med fokuset Sover aktiverat.
 • Kontrollera att din Apple Watch sitter rätt. Armbandet måste sitta åt bekvämt och baksidan på din Apple Watch måste vidröra handleden.
 • Ha på din Apple Watch Series 8 eller senare, eller någon modell av Apple Watch Ultra regelbundet under minst två cykler för att samla in temperaturdata från handleden varje natt. Om klockan repareras eller om du parkopplar och använder en ny klocka måste du ha på den nya klockan under minst två cykler för att få en ny uppskattning av ägglossning.
   

Ytterligare faktorer

Olika faktorer kan påverka tillgänglighet för ägglossningsuppskattningar.

 • Det kanske inte finns tillräckliga temperaturdata för att uppskatta ägglossning för en cykel. Du måste ha på din Apple Watch under ungefär två menstruationscykler varje natt med fokuset Sover aktiverat för att få ägglossningsuppskattningar. 
 • Handledens temperaturdata påverkas också av vissa fysiologiska och miljöfaktorer.
 • Ägglossning inträffade kanske utan bifasisk temperaturförändring eller så var förändringen inte tillräckligt stor för att tillhandahålla en uppskattning.
 • Ägglossning inträffar kanske inte varje cykel.
   

Saker du bör känna till

 • Du får inte använda Cykelkoll som preventivmedel. 
 • Data från Cykelkoll är inte avsedda att användas för medicinska diagnoser.
 • Ägglossningsuppskattningar är endast uppskattningar och garanterar inte att ägglossning har ägt rum.
 • Ägglossningsuppskattningar finns endast tillgängliga i vissa länder och regioner. Läs var funktionen finns tillgänglig.
Publiceringsdatum: