Om videor som spelats in med cinematiskt läge på din iPhone inte visas när de importeras till din Mac eller Windows-dator

Om videor som du nyligen spelat in på din iPhone inte visas i Bilder eller Bildinsamling på din Mac eller Windows-dator kan du behöva slutföra bearbetningen av dem på din iPhone.

Din iPhone bearbetar automatiskt videor som spelas in med cinematiskt läge. Om det finns videor med cinematiskt läge som din iPhone inte har bearbetat färdigt visas inte de videorna i importfönstret när du ansluter din iPhone till din Mac eller Windows-dator.

Följ dessa stegen för att slutföra bearbetning av dina videor på din iPhone:

  1. Om din iPhone är ansluten till din Mac eller Windows-dator ska du koppla ifrån den.
  2. Öppna Bilder på din iPhone.
  3. Tryck på fliken Album och välj sedan albumet Cinematiskt.
  4. Tryck på Bearbeta nu längst ned i albumet.
  5. Anslut din iPhone till din Mac eller Windows-dator och slutför importeringsprocessen när bearbetningen är klar.
  6. Om du använder iCloud-bilder kan du också vänta tills dina videor överförts till iCloud-bilder och sedan komma åt dem på andra enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: