Hjälp en vän eller en familjemedlem genom att vara en kontoåterställningskontakt

Som en kontoåterställningskontakt kan du hjälpa en tillförlitlig vän eller familjemedlem att återfå åtkomst till sitt konto om hen skulle bli utelåst. Läs om vad du kan göra om din vän eller familjemedlem behöver hjälp och hur du kan acceptera eller neka förfrågan. 

Det här gör en återställningskontakt

Som en kontoåterställningskontakt kan du hjälpa en vän eller familjemedlem att återfå åtkomst till sitt konto om hen skulle glömma sitt Apple‑ID eller bli utelåst. Om det sker kan din vän kontakta dig via telefon eller personligen och ge dig enkla instruktioner för hur du genererar och delar en sexsiffrig återställningskod. Med den här koden, tillsammans med annan information som din vän eller familjemedlem verifierar, kan lösenordet nollställas och åtkomst till kontot och data kan återfås.

Så här blir du en kontoåterställningskontakt

En vän eller familjemedlem måste först bjuda in dig för att du ska kunna bli en kontoåterställningskontakt. När en inbjudan skickas visas en notis i appen Meddelanden på din enhet. Du läggs automatiskt till som en återställningskontakt om ni är med i en familjedelningsgrupp. Om ni inte är det kommer du att bli ombedd att acceptera eller neka förfrågan. 

Du kan när som helst ta bort dig själv som återställningskontakt i Inställningar på din enhet. 

Kom ihåg följande:

Du behöver ingen åtkomst till en persons konto när du är kontoåterställningskontakt, endast förmågan att generera en kod när du blir tillfrågad. Du ska endast ge en kod direkt till din vän eller familjemedlem. Om andra kontaktar dig och ber om en kod ska du inte ge dem en.  


Krav för att bli en återställningskontakt

 • Din enhet måste köra iOS 15, iPadOS 15 eller macOS Monterey eller senare.
 • Du måste vara över 13 år.
 • Tvåfaktorsautentisering måste vara aktiverat för ditt Apple‑ID.
 • Du behöver en lösenkod inställd på din enhet.

Så här hjälper du din kontakt att få åtkomst till sitt konto igen

Om din vän eller familjemedlem är utelåst från sitt konto måste hen först verifiera en del information om sitt Apple‑ID-konto. Seden kommer de att kontakta dig via telefon eller personligen. Du kan följa stegen nedan för att generera och dela en återställningskod som din vän eller familjemedlem kan ange på sin enhet. 

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 15 eller iPadOS 15 eller senare

 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på ditt namn.
 2. Tryck på Lösenord och säkerhet > Kontoåterställning.
 3. Tryck på din kontakts namn.
  På din iPhone hämtar du en återställningskod för en vän eller familjemedlem
 4. Tryck på Hämta återställningskod.
  På din iPhone hämtar du en återställningskod för att hjälpa en vän eller familjemedlem att återfå åtkomst till sitt konto.
 5. När din vän är redo läser du upp återställningskoden. Sedan anger din vän koden på sin enhet och kan nollställa sitt lösenord och få åtkomst igen.

På en Mac med macOS Monterey eller senare

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på ditt namn (eller Apple-ID).
 2. Klicka på Lösenord och säkerhet.
 3. Tryck på Hantera bredvid Kontoåterställning. 
 4. Leta redan på din kontakts namn i avsnittet Kontoåterställning för och klicka sedan på Information.
  På din Mac hämtar du en återställningskod för en vän eller familjemedlem
 5. Klicka på Hämta återställningskod. 
  På din Mac hämtar du en återställningskod för en vän eller familjemedlem
 6. När din vän är redo läser du upp återställningskoden. Sedan anger din vän koden på sin enhet och kan nollställa sitt lösenord och få åtkomst igen.

Så här tar du bort dig själv som återställningskontakt

Följ de här stegen på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac om du inte vill vara en persons återställningskontakt. 

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 15 eller iPadOS 15 eller senare

 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på ditt namn.
 2. Tryck på Lösenord och säkerhet och tryck sedan på Kontoåterställning.
 3. Tryck på personens namn under Kontoåterställning för. 
  På din iPhone tar du bort dig själv som någons återställningskontakt
 4. Tryck på Ta bort kontakt.
  På din iPhone tar du bort dig själv som någons återställningskontakt

Kontakten ser ett meddelande om att du inte längre är hens kontoåterställningskontakt. 

 

På en Mac med macOS Monterey eller senare

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på ditt namn (eller Apple-ID).
 2. Klicka på Lösenord och säkerhet.
 3. Tryck på Hantera bredvid Kontoåterställning. 
 4. Leta redan på din kontakts namn i avsnittet Kontoåterställning för och klicka sedan på Information.
  På en Mac tar du bort dig själv som någons återställningskontakt
 5. Klicka på Ta bort kontakt. 
  På en Mac tar du bort dig själv som någons återställningskontakt

Kontakten ser ett meddelande om att du inte längre är hens kontoåterställningskontakt. 

Publiceringsdatum: