Konfigurera beteende för SMB Multichannel

I macOS Big Sur 11.3 och senare är SMB Multichannel aktiverat med standardinställningar som är idealiska för de flesta organisationer och användare, men användare kan göra justeringar efter behov.

Den här artikeln är avsedd för nätverksadministratörer.

SMB Multichannel tillåter macOS upprätta mer än en anslutning till en SMB-server, öka överföringshastigheter och ge redundans. Servern måste stödja SMB Multichannel för att använda någon av dessa funktioner.

Du bör aktivera mer än en nätverksanslutning som möjliggör anslutning till SMB-servern för att aktivera redundans. När SMB Multichannel är aktiverat och mer än ett nätverk är tillgängligt väljer macOS det nätverk som uppges vara det snabbaste. För att macOS ska kunna använda flera anslutningar samtidigt för snabbare överföringshastigheter måste gränssnitten ha samma hastigheter aktiverade.

Om du vill inaktivera SMB Multichannel-stöd i macOS helt ska du lägga till följande rad i /etc/nsmb.conf-filen:

mc_on=no

Vissa Wi-Fi-nätverk uppges ha snabbare hastigheter än det anslutna trådbundna nätverket. Om du vill lämna SMB Multichannel som aktiverat och endast använda Wi-Fi som failover för redundans, om du föredrar trådbundna anslutningar, ska du lägga till följande rad i /etc/nsmb.conf-filen:

mc_prefer_wired=yes

Filen /etc/nsmb.conf finns inte som standard. Använd följande Terminal-kommando för att skapa en fil och lägga till ändringarna enligt ovan:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Du kan säkert återställa ovanstående ändringar genom att ta bort filen /etc/nsmb.conf.

Kör följande Terminal-kommando för mer information om SMB Multichannel-alternativ som stöds i det aktiva nätverket:

smbutil multichannel

Publiceringsdatum: