Verifiera domäner i Apple Business Manager och Apple School Manager

Läs mer om de uppdaterade kraven om att verifiera domäner i Apple Business Manager och Apple School Manager.

Den här artikeln är avsedd för nätverksadministratörer.

Apple kräver att organisationer verifierar alla befintliga overifierade och nya domäner som är kopplade till Apple Business Manager och Apple School Manager. Du måste göra detta innan du kan skapa hanterade Apple-ID:n.

Alla overifierade domäner togs bort från organisationer med Apple Business Manager och Apple School Manager den 8 december 2021. Hanterade Apple-ID:n på overifierade domäner migreras till den reserverade domänen. Slutanvändare kommer inte att meddelas om den här ändringen. Alla roller och behörigheter förblir intakta, inklusive kontots lösenord och den e-postadress som är kopplad till kontot. Om du till exempel använder domänen example.com och inte verifierar den innan december kommer namnen på hanterade Apple-ID:n automatiskt att ändras från person@example.com till person@examplecom.appleid.com.

Administratörer påverkas inte.

Verifiera din domän nu eller flytta dina hanterade Apple-ID:n till en verifierad domän eller reservdomänen för att undvika att detta sker.


Visa domäner

Kontrollera om du måste verifiera din domän genom att logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager och gå till Inställningar > Konton. Domäner som har en grön cirkel till vänster om namnet är verifierade. Domäner med en gul cirkel måste verifieras.

Vyn Domäner på fliken för organisationsinställningar i inställningarna för Apple Business Manager

Verifiera befintliga domäner i Apple Business Manager.

Verifiera befintliga domäner i Apple School Manager.


Ta bort en domän

Du kan ta bort en domän som du inte kan verifiera eller inte tänker använda genom att logga in på Apple Business Manager eller Apple School Manager och gå till Inställningar > Konton. Klicka på Redigera bredvid Domäner och klicka sedan på Ta bort. Finns det hanterade Apple-ID:n på den overifierade eller oanvända domänen klickar du på Uppdatera domännamn för att flytta Hanterade Apple-ID:n till en verifierad eller reserverad domän. Du måste informera användarna om att de behöver använda sina uppdaterade Apple-ID:n nästa gång de loggar in.


Verifierade domäner

Vissa funktioner kräver verifierade domäner, inklusive integrering av Apple School Manager med ditt elevinformationssystem (SIS), import av användare med SFTP (Secure File Transfer Protocol) eller aktivering av federerad autentisering. Du måste använda en verifierad domän om du vill använda dessa funktioner.

Verifiering av en överordnad domän innebär inte att underdomäner verifieras. Om du till exempel verifierar example.com innebär det inte att appleid.example.com verifieras. Du måste verifiera appleid.example.com separat.

Reserverad domän

En reserverad domän är en domän som Apple tillhandahåller. Du kan använda den utan ytterligare verifiering. Den baseras på webbplatsen som du använde när du registrerade dig i Apple Business Manager. Om du till exempel registrerade dig med webbplatsen www.example.com blir det reserverade domännamnet example.appleid.com. Om flera organisationer använder samma domän läggs ett inkrementellt nummer till i namnet, exempelvis example2.appleid.com. Den reserverade domänen genereras automatiskt och kan inte redigeras eller flyttas.

Om du inte verifierar din domän

Om du inte verifierar din domän kommer delade iPad- och iCloud-sessioner att loggas ut och hanterade Apple-ID:n på denna domän flyttas till den reserverade domänen. Slutanvändare meddelas inte om den här ändringen. Det är ditt ansvar att informera dem.


Flera organisationer

Flera organisationer kan verifiera samma domän om domänen var kopplad till Apple Business Manager innan mars 2020. Varje organisation måste verifiera domänen separat. Arbeta med andra Apple Business Manager-administratörer för att se till att en organisation har verifierat domänen innan den andra påbörjar processen. Om flera organisationer försöker verifiera samtidigt kan det orsaka problem när TXT-posten valideras.

Personliga Apple-ID:n

Verifiering av en domän orsakar inte konflikter med befintliga Apple-ID:n som redan använder domänen. Men om organisationen aktiverar federerad autentisering måste användarna välja ett nytt namn för de Apple-ID:n som orsakar konflikt.

Publiceringsdatum: