Åtgärda felet Oauktoriserat medium i iBooks Author

Om du har skapat en bok som innehåller videofiler i iBooks Author kan du se felmeddelandet Oauktoriserat medium när du försöker publicera.

Du kan följa stegen nedan för att åtgärda felet och publicera boken.

  1. Avsluta iBooks Author.
  2. Öppna appen Terminal och ange sedan 
    defaults write com.apple.iBooksAuthor SFDisableSingleFileFormat YES
    
  3. Öppna iBooks Author.
  4. Öppna dokumentet som visade felet Oauktoriserat medium när du försökte publicera.
  5. Gör en mindre redigering, spara och stäng sedan dokumentet.
  6. Öppna dokumentet igen och gör ett nytt försök att publicera.
Publiceringsdatum: