Läs mer om appklipp

Läs mer om hur appklipp anropas, vilken information som samlas in från dig när du använder ett appklipp och hur du hanterar appklipp på din enhet.

Appklipp

Appklipp är små delar av en app som låter dig slutföra en uppgift snabbt och utan att du behöver hämta hela appen. Appklipp kan anropas på flera sätt. Du kan bland annat skanna en appklippkod, trycka på en NFC-tagg för ett appklipp, ange ett appklipp från en länk som skickas via iMessage eller starta ett appklipp från en smart appklipp-banderoll i Safari. Appklipp kan också föreslås av Siri eller i Apple-appen Kartor.

När du startar ett appklipp skickar din enhet information till Apple om vilket appklipp som ska hämtas och laddas ned på din enhet. Den här informationen visar inte vilken länk, tagg eller kod som du använde för att starta appklippet. Om du har valt bort att dela enhetsanalys med Apple kommer enheten att skicka viss, begränsad information som inte kan användas för att identifiera dig personligen från din användning av appklipp i syfte att förbättra appklippen och andra produkter och tjänster från Apple för både dig och andra.

Appklipputvecklare kan samla in information om dig separat genom appklippet, och om du uppgraderar från appklippet till den fullständiga appen kommer dina data att överföras till appen. Om du vill veta mer om hur utvecklaren hanterar dina data bör du gå till produktsidan för den fullständiga appen i App Store och läsa utvecklarens integritetspolicy.

Bekräftelse av plats

När du anropar ett appklipp från en NFC-tagg eller QR-kod kan du få en uppmaning i appklippet om att bekräfta din plats. Platsbekräftelsen hjälper utvecklaren att se om NFC-taggen eller QR-koden har flyttats från sin avsedda plats. Om du låter appklippen bekräfta din plats kommer din enhet att skicka en indikering med ”ja” eller ”nej” till appklippet som visar om enhetens plats är i närheten av den plats som valts av appklipputvecklaren. Appklippet får ingen information om din exakta plats genom platsbekräftelsen. 

Första gången du blir tillfrågad om din plats av ett appklipp får du en fråga om du vill tillämpa ditt val på alla appklipp. Om du tillämpar ditt val på alla appklipp genom att välja Tillåt för alla appklipp eller Tillåt inte får du inga fler uppmaningar om att bekräfta din plats. Om du väljer att bekräfta din plats för endast det appklippet (Tillåt en gång) blir du tillfrågad för varje appklipp som vill bekräfta din plats. Efter att du har gjort ditt val kan du ändra inställningen på appklippkortet som visas första gången du startar appklippet. Du kan också aktivera och inaktivera platsbekräftelsen i Inställningar genom att gå till Inställningar > Integritet > Platstjänster > Appklipp och ändra inställningen för Bekräfta plats. 

Om appklippet behöver få åtkomst till enhetens platsinformation som en del av upplevelsen i appklippet, kan utvecklaren begära separat åtkomst till platstjänsterna. När du ger ditt tillstånd gäller åtkomsten under en dag, och enbart medan du använder appklippet. 

Notiser

Appklipp kan skicka notiser till dig i upp till åtta timmar varje gång du startar appklippet på din enhet. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen direkt på appklippkortet. Du kan också hantera notiser för alla appklipp genom att gå till Inställningar > Notiser > Appklipp.

Hantera appklipp

Om du vill inaktivera appklipp går du till Inställningar > Skärmtid > Begränsa innehåll/integritet > Innehållsbegränsningar. Tryck sedan på Appklipp och välj Tillåt inte. När du väljer Tillåt inte kommer alla appklipp som finns för närvarande på enheten att raderas.

Dela med tredje parter

För användare som har valt att dela analysdata med tredjepartsutvecklare delar Apple en delmängd av analysdata som är relevanta för utvecklarens appklipp, förutsatt att analysinformationen och statistiken sammanställts i en form där det inte går att identifiera dig personligen. Apple delar den här information för att hjälpa Apples tredjepartsutvecklare att förbättra sina appklipp, appar, produkter och tjänster som är avsedda att användas med Apple-produkter.

Du kan aktivera eller inaktivera delning av kraschdata och statistik om hur du använder appklipp med tredjepartsutvecklare av appar genom att gå till Inställningar > Integritet > Analys och förbättringar > Dela med apputvecklare. 

Kvarhållande

Data som är kopplade till ett appklipp raderas från din enhet efter tio dagar eller om de inte används, eller, om du har loggat in i appklippet med Logga in med Apple, efter 30 dagar utan användning. Appklipp tas bort automatiskt från din enhet efter 30 dagar utan användning.

Informationen som samlas in av Apple hanteras alltid i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på www.apple.com/privacy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: