Det här kan du göra om du får en varning om att du har en AirTag, ett tillbehör i Hitta-nätverket eller en uppsättning av AirPods med dig

Med en AirTag håller du enkelt koll på saker som nycklar, plånbok, handväska, ryggsäck, väskor med mera. Ställ bara in den med din iPhone, iPad eller iPod touch och fäst den på föremålet så visas din AirTag på fliken Föremål i appen Hitta.

AirTag och enheter som ingår i Hitta-nätverkets tillbehörsprogram, samt vissa AirPod-modeller som AirPods (3:e generationen), AirPods Pro och AirPods Max, använder Hitta-nätverket för att hålla koll på och hitta dina tillhörigheter.* När du har ställt in ett kompatibelt föremål kommer det att visas på fliken Enheter eller Föremål i appen Hitta.

AirTag, AirPods och andra tillbehör i Hitta-nätverket har funktioner som skyddar mot oönskad spårning. De ska inte användas till att spåra personer och ska inte användas till att spåra egendom som inte tillhör dig. Att använda dessa produkter till att spåra personer utan deras samtycke är ett brott i flera länder och regioner runt om i världen. Om en AirTag, en uppsättning med AirPods eller ett tillbehör i Hitta-nätverket visar sig olagligen spåra en person kan polismyndigheten begära att få all tillgänglig information från Apple som stöd vid undersökningen.

AirTag, AirPods och tillbehör i Hitta-nätverket är gjorda för att skydda din integritet när du använder dem för att hålla koll på viktiga föremål. De har unika Bluetooth-identifierare som ändras ofta. Hitta-nätverket använder end-to-end-kryptering och har utvecklats med tanke på din integritet.

Läs mer om Hitta och Integritet

Oönskad spårning

Om någon AirTag, AirPods eller annat tillbehör i Hitta-nätverket separeras från sin ägare och ses följa med dig över tid, kommer du att aviseras på ett av två sätt. Dessa funktioner har skapats specifikt för att avskräcka personer från att försöka spåra dig utan din kännedom.

 1. Om du har en iPhone, iPad eller iPod touch skickar Hitta-funktionen en notis till din Apple-enhet. Den här funktionen är tillgänglig på iOS eller iPadOS 14.5 eller senare. Du får aviseringarna genom att:
  • Gå till Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster och slå på Platstjänster.
  • Gå till Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster. Slå på Hitta min iPhone.
  • Gå till Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster. Slå på Viktiga platser för att meddelas när du kommer till en viktig plats, som ditt hem. 
  • Gå till Inställningar > Bluetooth och slå på Bluetooth. 
  • Gå till appen Hitta, tryck på fliken Jag och aktivera spårningsnotiser.
  • Inaktivera flygplansläge. Om din enhet är i flygplansläge kommer du inte att få spårningsnotiser.
 2. En AirTag, AirPods Pro (2:a generationens) ett laddningsetui eller tillbehör i Hitta-nätverket som inte finns hos ägaren under en period avger ett ljud när det flyttas.

Använd anvisningarna nedan för att ta reda på mer och för att hitta och inaktivera en AirTag, ett tillbehör i Hitta-nätverket eller AirPods som du inte känner igen. Om du använder en Android-enhet kan du hämta appen Spårarsökare för att hitta en AirTag eller ett tillbehör i Hitta-nätverket som har separerats från sin ägare och som du kanske har med dig.

Om du ser en varning

Om en av följande varningar visas på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du ha med dig ett föremål som är kompatibelt med Hitta-nätverket och ägaren kan kanske se dess position. Det kan vara en AirTag, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max eller ett tillbehör i ett Hitta-nätverk från andra tillverkare än Apple.

Det är möjligt att AirTag eller tillbehöret i Hitta-nätverket kanske är kopplat till ett föremål som du lånar eller så kanske du får den här varningen om du har lånat någon annans AirPods. Om du lånar en AirTag eller ett annat föremål som är kompatibelt med ett Hitta-nätverk från någon i din familjedelningsgrupp, kan du stänga av varningar för det föremålet under en dag eller för alltid.

Om en AirTag som är separerad från sin ägare ses rör sig med dig över tid, eller om din iPhone är vaken och en AirTag som inte är med sin ägare under en period avger ett ljud för att visa att den har rört sig, visas den här varningen: AirTag hittades och rör sig tillsammans med dig.

Spårningsavisering på iPhone

Hitta visar en karta där en AirTag, ett tillbehör i Hitta-nätverket eller en uppsättning av AirPods har observerats med dig. De röda fläckarna visar var det okända föremålet identifierades i närheten av din iPhone, iPad eller iPod touch. De streckade linjerna som kopplar samman de röda prickarna indikerar sekvensen där föremålet hittades med dig. De röda punkterna indikerar inte när föremålets ägare tittar på föremålets plats.

Ett okänt objekt som visas på kartan i appen Hitta på iPhone 

Om du har med dig AirPods som separerats från sin ägare över tid visas en av dessa varningar: AirPods hittades, AirPods Pro hittades eller AirPods Max hittades.

Spårningsavisering på iPhone

Om ett tillbehör i Hitta-nätverket som separerats från sin ägare är med dig över tid visas den här varningen: ”Produktnamn” hittades (där ”Produktnamn” är namnet på tillbehöret i Hitta-nätverket som har hittats). 

Spårningsavisering på iPhone

Om AirPods eller ett tillbehör i Hitta-nätverket har identifierats men Hitta-appen har problem med att ansluta till dem eller till servern vid den tidpunkten visas den här varningen: Okänt tillbehör hittades. Den här varningen kommer endast att visas om en uppsättning med AirPods eller ett tillbehör i Hitta-nätverket har identifierats i närheten av dig och inte en AirTag. Det kan vara lånade AirPods eller AirPods som oavsiktligt har lämnats kvar av en vän eller familjemedlem. 

Spårningsavisering på iPhone

Hitta okända AirTags, AirPods eller tillbehör i Hitta-nätverket

Om du får en varning om att du har med dig en AirTag, AirPods eller ett annat tillbehör i Hitta-nätverket ska du följa dessa steg för att hitta det. Börja med att titta efter i Hitta-appen om du kan spela upp ett ljud på det okända tillbehöret:

 1. Tryck på varningen.
 2. Tryck på Fortsätt och sedan på Spela ljud.
 3. Lyssna efter ljudet. Du kan spela upp det igen om du behöver mer tid för att hitta föremålet.

Om alternativet att spela upp ett ljud inte är tillgängligt är föremålet kanske inte med dig längre. Eller om du hade det över natten kan identifieraren ha ändrats. Hitta använder identifieraren för att avgöra om det är samma föremål som du bär med dig. Om föremålet är inom räckvidd för dess ägare kommer du inte heller att kunna spela upp ett ljud.

Om det okända tillbehöret är en AirTag och du har en iPhone-modell som stöds med ultrabredband, kan du också trycka på Hitta i närheten för att använda Precisionssökning för att hjälpa dig hitta den okända AirTag-enheten.

 1. Tryck på varningen.
 2. Tryck på Fortsätt och sedan på Hitta i närheten.
 3. Följ anvisningarna på skärmen och gå runt på platsen tills din iPhone ansluter till den okända AirTag-enheten.
 4. Din iPhone visar avståndet och riktningen till den okända AirTag-enheten. Använd den informationen för att komma närmare den okända AirTag-enheten tills du hittar den.
  • När AirTag-enheten är inom Bluetooth-räckvidden för din iPhone kan du spela upp ett ljud på AirTag-enheten genom att trycka på knappen Spela ljud .
  • Om din iPhone visar att det krävs mer ljus trycker du på knappen Tänd ficklampan .
 5. När du är klar trycker du på knappen Klar .

Om alternativet att spela upp ett ljud inte är tillgängligt eller om du inte kan höra ljudet, eller om du inte kan hitta föremålet med Precisionssökning, och du tror att föremålet fortfarande är med dig, söker du igenom dina tillhörigheter för att försöka hitta det. Kontrollera om du har det på dig eller om det finns bland dina tillhörigheter. Det kan finnas i något som du inte kollar så ofta, som en jackficka, ytterfacket till en väska eller ett fordon. Om du inte hittar enheten och upplever att din säkerhet är hotad ska du gå till en säker offentlig plats och kontakta polisen.

Om du hör en AirTag som avger ett ljud

Som en avisering till andra i närheten kommer alla AirTags som separeras från sin ägare under en viss period att avge ett ljud när den flyttas. Om du hittar en AirTag efter att ha hört den spela upp ett ljud kan du använda valfri enhet med NFC, exempelvis en iPhone eller Android-telefon, för att se om ägaren har markerat den som förlorad och hjälpa till att återlämna den. Om du tror att denna AirTag eller ett tillbehör i Hitta-nätverket kanske spårar någon utan samtycke kan du få instruktioner för inaktivering. 

Om denna AirTag-information på iPhone


Få information om eller inaktivera en AirTag, ett tillbehör i Hitta-nätverket eller en uppsättning med AirPods

Om du har hittat en okänd AirTag kan du följa dessa steg för att se information om den eller inaktivera den:  

 1. Om du har hittat en AirTag: Håll den övre delen av din iPhone eller NFC-kompatibla smartphone nära den vita sidan av AirTag-enheten tills en notis visas.
 2. Tryck på notisen. Det öppnar en webbplats som ger information om AirTag-enheten, inklusive dess serienummer och de fyra sista siffrorna i telefonnumret till personen som registrerade den. Det kan göra det lättare för dig att identifiera ägaren om du känner personen. Det kan vara bra att ta en skärmavbild för att se till att du kan dokumentera informationen.
 3. Om ägaren har markerat sin AirTag som förlorad kanske du ser ett meddelande med information om hur du kan kontakta ägaren.

Rulla längst ned på fliken Föremål och tryck sedan på Identifiera hittat föremål för att ta reda på mer om en uppsättning med AirPods eller ett tillbehör i Hitta-nätverket som en ägare har förlorat.

Om du behöver se en lista över alla AirTag-enheter och enheter i Hitta-nätverket som du har fått notiser om, startar du appen Hitta på din iPhone, iPad eller iPod touch. Tryck på Föremål. Rulla längst ned och tryck på Föremål som upptäckts hos dig. Föremål som nyligen utlöste en oönskad spårningsvarning kommer att visas. Om alternativet att spela upp ett ljud inte är tillgängligt kan det bero på att föremålet inte längre är med dig, att det är med sin ägare eller också kan dess identifierare ha ändrats om det var med dig under natten.

Okänd AirTag på kartan i appen Hitta

Du kan inaktivera en AirTag, AirPods eller ett tillbehör i Hitta-nätverket så att de inte längre delar sin plats genom att trycka på Instruktioner för att avaktivera och följa stegen på skärmen. När en AirTag, AirPods eller tillbehöret i Hitta-nätverket har inaktiverats kan ägaren inte längre få uppdateringar om dess nuvarande plats. Du kommer inte heller att få oönskade spårningsvarningar för det här föremålet.

Instruktioner om att inaktivera AirTag

Om du upplever att din säkerhet är hotad ska du kontakta polisen som kan arbeta med Apple för att inhämta information om föremålet. Du kan behöva lämna över AirTag-enheten, AirPods eller tillbehöret i Hitta-nätverket samt serienumret till enheten.

Även om du inaktiverar Hitta-nätverket på din enhet, stänger av Bluetooth eller stänger av Platstjänster på din iPhone kommer det inte att hindra ägaren till AirTag-enheten, AirPods eller tillbehöret i Hitta-nätverket från att se platsen för AirTag-enheten eller tillbehöret. Du måste inaktivera enheten genom att följa anvisningarna ovan.


Kolla efter en AirTag eller ett tillbehör i Hitta-nätverket med en Android-enhet

Om du använder en Android-enhet kan du ladda ner appen Tracker Detect från Google Play Store. Tracker Detect söker efter förlorade föremålsspårare som är inom räckvidden för Bluetooth och som är kompatibla med Apples Hitta-nätverk. Dessa omfattar AirTag och kompatibla föremålsspårare som använder Hitta-nätverket. Om du tror att någon använder en AirTag eller en annat föremålsspårare för att spåra din plats kan du skanna för att försöka hitta den. Om appen upptäcker en AirTag eller en kompatibel föremålsspårare som är nära dig i minst 10 minuter så kan du spela upp ett ljud för att hitta den.

Gå till Google Play för att hämta appen Spårarsökare


Fler resurser

Om du anser att din säkerhet kan vara hotad kan dessa ytterligare resurser vara användbara:

 

* Hitta-nätverket stöds inte i Sydkorea.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: