Så här anpassar du VoiceOver-uttal på din iPhone eller iPad

Läs om hur du ändrar hur VoiceOver uttalar vissa ord eller fraser, som ditt namn, stad och mer. 

Lägga till ett uttal

 1. I Inställningar går du till Hjälpmedel > VoiceOver > Tal > Uttal.
 2. Tryck på knappen Lägg till .
 3. I fältet för fras skriver du ordet eller frasen du vill anpassa.
  iPhone-skärm som visar SIM i frasfältet och uttalet av SIM i ersättningsfältet.
 4. I ersättningsfältet kan du antingen:
  • Stava hur frasen ska uttalas.
  • Eller så kan du trycka på knappen Diktera ersättning för att säga frasen på det sätt du vill att den ska uttalas.* Tryck på varje förslag för att spela upp det och tryck sedan på Klar när du har valt det du vill använda.
 5. Välj vilka språk det här uttalet ska gälla för, vilken röst som spelar upp det, om du vill ignorera stora bokstäver i ordet och vilka appar det här uttalet gäller. 
 6. Tryck på Spela för att spela upp ditt uttal. Tryck sedan på Tillbaka när du är klar för att spara det. 

* För att använda Diktera ersättning aktiverar du Aktivera diktering i Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

 

Radera ett uttal

 1. I Inställningar går du till Hjälpmedel > VoiceOver > Tal > Uttal.
 2. Tryck på Redigera.
 3.  Tryck på knappen Ta bort bredvid uttalet som du vill radera och tryck lätt på Ta bort.
Publiceringsdatum: