Pausa, hoppa över och justera volymen med dina AirPods och AirPods Pro

Med dina AirPods kan du bland annat lyssna på musik, ringa samtal och använda Siri.

Styra ljudet med dina AirPods Pro (2:a generationen)

   

tryck på touch-kontrollen för att spela upp och pausa ljud

För att spela upp och pausa ljud trycker du på touch-kontrollen på skaftet på en AirPod. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

dubbeltryck på touch-kontrollen för att hoppa framåt

För att hoppa framåt dubbeltrycker du på touch-kontrollen.

tryck tre gånger på touch-kontrollen för att hoppa tillbaka

För att hoppa tillbaka trycker du tre gånger på touch-kontrollen.

svep uppåt eller nedåt på skaftet på någon av AirPods-lurarna för att höja eller sänka volymen

För att höja eller sänka volymen sätter du tummen på skaftet på någon av AirPods-lurarna och använder pekfingret för att svepa uppåt eller nedåt på touch-kontrollen.

Använda Siri med dina AirPods Pro (2:a generationen)

Du kan använda Siri med AirPods för att ställa frågor och ringa telefonsamtal. Siri kan även styra din musik och dina AirPods. För att ställa in en AirPod Pro-lur att använda Siri trycker du på och håller ner touch-kontrollen.

Använda Aktiv brusreducering och Transparens med dina AirPods Pro (2:a generationen)

Med AirPods Pro kan du styra hur mycket du hör av omgivningen. Tryck på och håll ner touch-kontrollen för att växla mellan Aktiv brusreducering och Transparens. Du kan välja vilka lägen tryck och håll-funktionen växlar mellan:

 1. Med dina AirPods i öronen och anslutna till din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Bluetooth. Alternativt kan du gå till Inställningar > [dina AirPods].
 2. Tryck Mer info-knappen  bredvid dina AirPods i listan över enheter.
 3. Tryck på Brusreducering, Transparens eller Av.

 

AirPods kraftsensor 

Styra ljudet med dina AirPods Pro (1:a eller 2:a generationen) eller AirPods (3:e generationen)

 • Tryck på kraftsensorn på skaftet på en AirPod för att spela och pausa ljud. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.
 • Dubbeltryck på kraftsensorn för att gå till nästa spår.
 • Tryck tre gånger på kraftsensorn för att hoppa bakåt.
 • Höj eller sänk volymen genom att säga ”Hej Siri” och någonting som ”Höj volymen” eller ”Sänk volymen”. Eller dra volymreglaget i appen som du lyssnar på, på låsskärmen eller i Kontrollcenter. Du kan också öppna Spelas nu på din Apple Watch och vrida på Digital Crown för att höja eller sänka volymen på dina AirPods Pro eller AirPods (3:e generationen).

Använda Siri med dina AirPods Pro (1:a eller 2:a generationen) eller dina AirPods (3:e generationen)

Du kan använda Siri med AirPods för att ställa frågor och ringa telefonsamtal. Siri kan även styra din musik och dina AirPods. Ställ in en AirPod Pro för att använda Siri genom att trycka på kraftsensorn och hålla ned.

Använda Aktiv brusreducering och Transparens med dina AirPods Pro (1:a och 2:a generationen)

Med AirPods Pro kan du styra hur mycket du hör av omgivningen. Tryck och håll ned kraftsensorn för att växla mellan Aktiv brusreducering och Transparens. Du kan välja vilka lägen tryck och håll-funktionen växlar mellan:

 1. Med dina AirPods i öronen och anslutna till din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Bluetooth. Alternativt kan du gå till Inställningar > [dina AirPods].
 2. Tryck Mer info-knappen  bredvid dina AirPods i listan över enheter.
 3. Tryck på Brusreducering, Transparens eller Av.

Styr ljudet med dina AirPods (1:a eller 2:a generationen)

Du kan använda Siri och styra uppspelningen av ljud med dina AirPods.

Styra ljudet med dina AirPods (2:a generationen)

 • Aktivera Siri genom att säga ”Hej Siri.”
 • Dubbeltryck på en AirPod för att gå till nästa eller föregående spår.

Tryckgest på AirPods 

Styra ljudet med dina AirPods (1:a generationen)

Dubbeltryck på en AirPod för att använda Siri.

Ändra dubbeltrycksåtgärden på AirPods (1:a och 2:a generationen)

Du kan ställa in en AirPod för att göra något av detta när du dubbeltrycker på den:

 • Använda Siri*
 • Spela och pausa det du lyssnar på
 • Gå till nästa spår
 • Gå till föregående spår

Välj vad varje AirPod ska göra när du dubbeltrycker på den.

Svara på samtal med dina AirPods och AirPods Pro

När du får ett samtal och du använder en av dina AirPods, kan Siri meddela det. Så här svarar eller nekar du samtal:

 • För att svara med AirPods Pro (1:a eller 2:a generationen) eller dina AirPods (3:e generationen) trycker du på trycksensorn.
 • Dubbeltryck för att svara med AirPods (1:a eller 2:a generationen).
 • För att avvisa ett inkommande telefonsamtal och skicka det direkt till röstbrevlådan dubbeltrycker du på trycksensorn på dina AirPods Pro (1:a eller 2:a generationen) eller dina AirPods (3:e generationen) eller dubbeltrycker på dina AirPods (1:a eller 2:a generationen).

Siri kan läsa upp dina inkommande meddelanden genom AirPods Pro eller AirPods (3:e generationen).

 

* Om det inte fungerar att dubbeltrycka för att använda Siri, går du till Inställningar > Siri och ser till att Tillåt Siri när skärmen är låst är aktiverat.

Publiceringsdatum: