Så här delar du synkade låttexter i appen Apple Music på din iPhone eller iPad

Med Apple Music kan du uttrycka dig genom att dela låttexter i appen Meddelanden. Eller så kan du dela några textrader från en låt som en dekal på din story på Facebook eller Instagram.


Så här delar du synkade låttexter

 1. Öppna appen Apple Music.
 2. Hitta en låt med synkad låttext i Apple Music-katalogen. Tryck sedan på den och håll kvar.
  iPhone som visar ett alternativ om att dela låttext
 3. Tryck på Dela låttext. Om du inte kan se alternativet Dela låttext är inte synkade låttexter tillgängliga.
 4. Tryck på textraderna du vill dela. Du kan dela upp till 150 tecken.
  iPhone som visar delningsbladet med två utvalda rader från en låt.
 5. Dela en låttext genom att välja en app i avsnittet för appar på delningsbladet:
  • Tryck på meddelanden för att dela låttexten och ett ljudklipp som kan spelas upp i ett iMessage.*
  • Tryck på Facebook eller Instagram för att dela låttexten som en dekal på din story. Ser du inte Facebook eller Instagram? Se till att Facebook eller Instagram är installerade på din enhet.

*Mottagaren kan bara spela upp ljudklippet i appen Meddelanden om hen prenumererar på Apple Music.


Du kan även dela synkade låttexter medan en låt spelas

Tryck på låttexten knappen Låttext och tryck sedan och håll ned på den textrad du vill dela. Tryck på fler textrader i delningsbladet som visas och sedan på Meddelanden, facebook eller Instagram.

Facebook, Instagram och Snapchat är kanske inte tillgängliga i alla länder och regioner.

Tillgänglighet till Apple Music kan variera beroende på land eller region. Läs mer om vad som är tillgängligt i ditt land eller din region.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: