Dela på YouTube, Facebook eller Vimeo från Apple-videoappar

Läs om hur du delar videor gjorda med Clips, iMovie, Final Cut Pro eller Compressor.

Dela på YouTube, Facebook eller Vimeo från Clips

Använd dessa steg för att dela från Clips 3.0.1 eller senare:

 1. Om videon som du vill dela inte är öppen trycker du på projektknappen  i övre vänstra hörnet.
 2. Tryck på knappen Dela .  Om du vill ändra projektets bildförhållande, orientering eller andra avancerade alternativ trycker du på Alternativ längst upp på skärmen. Tryck på Klar för att tillämpa de nya inställningarna.
 3. Tryck på Spara video för att spara den slutliga videon i Bilder-biblioteket på din enhet. Om du har aktiveratiCloud-bilder kan du också komma åt videon från dina andra Apple-enheter.
 4. Öppna YouTube-, Facebook- eller Vimeo-appen på din enhet, logga in på ditt konto och överför sedan din video.


Dela på YouTube, Facebook eller Vimeo från iMovie

Använd stegen nedan för att dela videor som du har skapat med iMovie på din iPhone, iPad eller Mac på YouTube, Facebook eller Vimeo.

Dela videon från iMovie på din iPhone eller iPad

Använd dessa steg för att dela från iMovie 2.3.2 eller senare:

 1. Tryck på det projekt du vill dela i webbläsaren Projekt i iMovie och tryck sedan på knappen Dela . Om du vill ändra projektets bildförhållande, orientering eller andra avancerade alternativ trycker du på Alternativ längst upp på skärmen. Tryck på Klar för att tillämpa de nya inställningarna.
 2. Tryck på Spara video för att spara den slutliga videon i Bilder-biblioteket på din enhet. Om du har aktiveratiCloud-bilder kan du också komma åt videon från dina andra Apple-enheter.
 3. Öppna YouTube-, Facebook- eller Vimeo-appen på din enhet, logga in på ditt konto och överför sedan din video.

Dela videon från iMovie på din Mac

Använd dessa steg för att dela från iMovie 10.2.2 eller senare:

 1. Klicka på knappen Dela när projektet är öppet i iMovie .
 2. Klicka på YouTube och Facebook.
 3. Klicka på popup-menyn Upplösning och välj en storlek för din video.
 4. Välj en plats för att spara videofilen och klicka sedan på Spara.
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-, Facebook- eller Vimeo-konto och överför sedan videofilen.


Dela på YouTube, Facebook eller Vimeo från Final Cut Pro

Använd dessa steg för att dela från Final Cut Pro 10.5.1 eller senare:

 1. Välj ditt projekt i Final Cut Pro, klicka på knappen Share (Dela)  och välj sedan YouTube och Facebook. Eller välj Fil > Dela > YouTube och Facebook.*
 2. Klicka på Information i fönstret Dela för att ändra namnet på klippet, beskrivningen med mera. Klicka på Inställningar för att välja upplösnings-, komprimerings- och bildtextinställningar.
 3. Klicka på Nästa, välj en plats för att spara videofilen och klicka sedan på Spara.
 4. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-, Facebook- eller Vimeo-konto och överför sedan videofilen. Du kan också hämta Vimeo för macOS-appen från Mac App Store för att överföra din video till Vimeo.

* Du kan lägga till YouTube och Facebook som delningsmål om du inte ser det. Välj Fil > Dela > Lägg till målplats och dra sedan YouTube och Facebook som målplats från området till höger till listan Målplats till vänster (eller dubbelklicka på en målplats till höger). Läs mer om att skapa målplatser för delning.


Dela på YouTube, Facebook eller Vimeo från Compressor

Använd dessa steg för att dela från Compressor 4.5.1 eller senare:

 1. Klicka på Add File (Lägg till fil) i gruppområdet i Compressor, välj källfilen du vill dela och klickar sedan på Add (Lägg till).
 2. I inställningsfönstret som öppnas väljer du YouTube & Facebook, väljer en plats för den transkodade filen och sedan klickar du på OK.
 3. Om källfilen redan finns i gruppområdet kan du dra YouTube & Facebook (YouTube och Facebook) från det inbyggda avsnittet i panelen Inställningar till källfilen i gruppområdet.
 4. Klicka på Start Batch (Starta grupp).
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt YouTube-, Facebook- eller Vimeo-konto och överför sedan videofilen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: