Hantera macOS-uppdateringar med Mobile Device Management (MDM)

Om du är systemadministratör för din organisation kan du hantera uppdateringar för din Mac-driftsättning.

macOS Big Sur och senare har nya sätt att hantera macOS-uppdateringar med MDM. Dessa ersätter alternativ i tidigare macOS-versioner och erbjuder nya alternativ för att ge administratörer ökad kontroll.

I macOS Catalina och tidigare kan du konfigurera en anpassad URL för programuppdateringsservern och styra vilka uppdateringar som erbjuds klienterna. Du kan även använda kommandot softwareupdate för att ignorera specifika uppdateringar. I macOS Big Sur och senare ersätts de här metoderna med MDM-begränsningar där du kan fördröja uppdateringar i upp till 90 dagar.

Du kan fortfarande använda softwareupdate --ignore på klienter med macOS Catalina 10.15.7 eller macOS Mojave 10.14.6 för att förhindra installation av macOS Big Sur eller macOS Monterey, men alternativet --ignore finns inte längre i macOS Big Sur och senare.

Hantera när uppdateringar är tillgängliga

Om du vill konfigurera fördröjda programuppdateringar för macOS med MDM, använder du nyttolasten för begränsningar. I macOS Big Sur och senare kan du även fördröja uppdateringar till appar som Safari. När de här alternativen är aktiverade är uppdateringar fördröjda i 30 dagar som standard, och du kan fördröja uppdateringen i upp till 90 dagar. Dina macOS-klienter tar automatiskt emot uppdateringar när fördröjningen upphör. Mer information om när fördröjningar löper ut för Apple-uppdateringar finns i dokumentationen om att hantera programuppdateringar i Distribution av Apple-enheter.

Installera uppdateringar på begäran

Om du behöver distribuera en uppdatering medan en fördröjning är aktiv kan du hämta och installera specifika uppdateringar på begäran utan att ändra fördröjningsinställningarna genom att använda MDM-kommandon. I macOS Big Sur finns nya alternativ som ger dig ännu bättre kontroll över installationsåtgärder.

Du kan använda MDM-kommandon för att få macOS-klienter att hämta uppdateringar i bakgrunden, för att installera tidigare hämtade uppdateringar eller för att skicka en standardinstruktion som gör att klienten vidtar lämpliga åtgärder beroende på dess nuvarande status.

MDM-kommandon kan få macOS Big Sur-klienter och senare macOS-klienter att hämta en uppdatering och meddela användaren i App Store när uppdateringen är redo att installeras, eller bara hämta uppdateringen och installera den vid ett senare tillfälle. Om uppdateringen kräver en omstart kan du använda ett kommando för att tvinga ett macOS att starta om utan någon åtgärd från användaren. macOS Monterey lägger till ett alternativ för att ange hur många gånger en enhet ska uppmana att installera innan uppdateringen tillämpas.

Om du tvingar fram en omstart kan data gå förlorade.

Hantera klientinställningar

Du kan hantera fler inställningar för macOS-klienter med nyttolasten förprogramuppdatering. Med den kan du ange om du vill att macOS-klienterna ska kontrollera om det finns uppdateringar och installera dem automatiskt, styra om en klient ska kunna installera försläppsversioner av mjukvara och annat. Med den här nyttolasten kan du ange klientalternativ och förhindra att slutanvändare gör ändringar i dina inställningar.

Mer information om hur du använder någon av de nyttolastbegränsningar eller de kommandon som har beskrivits finns i dokumentationen från din MDM-leverantör.

Publiceringsdatum: