Om Apple Configurator inte svarar när du har skickat ett kommando till flera enheter

Apple Configurator kanske inte svarar om du skickar ett kommando till fler än 30 enheter samtidigt.

Du kan använda Apple Configurator och snabbt konfigurera ett stort antal enheter. Om du skickar ett kommando till fler än 30 enheter samtidigt och AirTrafficHost 4018.100.177 är installerad svarar kanske inte Apple Configurator. Skicka kommandot till färre enheter om detta inträffar.

Om du vill kontrollera vilken version av AirTrafficHost som är installerad väljer du Apple Configurator 2 > Om Apple Configurator 2.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: