Ställa in AirPods Max med din Mac eller andra Bluetooth-enheter

Läs hur du ställer din AirPods Max med din Mac, Android-enhet eller andra Bluetooth-enheter.

Använda AirPods Max med din Mac

Kontrollera att din Mac har macOS Big Sur 11.1 eller senare.

Om du har ställt in dina AirPods Max med din iPhone och din Mac är inloggad på iCloud med samma Apple-ID, är dina AirPods Max klara att användas med din Mac. Sätt in dina AirPods Max i dina öron om de inte ansluter och klicka antingen på Bluetooth-menyn  eller volymkontrollen  i menyraden på din Mac. Välj sedan AirPods Max från listan.

Om dina AirPods Max inte visas i Bluetooth-menyn  eller menyn för  volymkontrollen parkopplar du dina AirPods Max med din Mac:

  1. På din Mac väljer du Systeminställningar från Apple-menyn () och klickar sedan på Bluetooth .
  2. Kontrollera att Bluetooth är på.
  3. Tryck på och håll ner knappen för bruskontroll på dina AirPods Max tills statuslampan blinkar vitt.
  4. Välj dina AirPods Max i enhetslistan och klicka på Anslutning.

Mac Bluetooth-alternativ

Om ljud fortfarande spelas från dina Mac-högtalare klickar du på Bluetooth-menyn eller volymkontrollen i menyfältet och ser till att dina AirPods Max är valda som utgående enhet.

Använda AirPods Max med en enhet som inte kommer från Apple

Du kan använda AirPods Max som ett Bluetooth-headset med en enhet som inte kommer från Apple. Du kan inte använda Siri, men du kan lyssna och prata och använda lägena Aktiv brusreducering och Transparens. Ställ in dina AirPods Max med en Android-telefon eller en annan enhet som inte kommer från Apple genom att1 följa dessa steg:

  1. Gå till Inställningar för Bluetooth på enheten som inte kommer från Apple och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.2 Om du har en Android-enhet går du till Inställningar > Anslutningar> Bluetooth.
  2. Tryck på och håll ner knappen för bruskontroll på dina AirPods Max tills statuslampan blinkar vitt.
  3. När dina AirPods Max visas i listan med Bluetooth-enheter väljer du dem.

  1. Funktionerna i dina AirPods Max kan vara begränsade beroende på Bluetooth-enheten som de är anslutna till.
  2. Om du inte kan hitta Bluetooth-inställningarna för din enhet läser du i användarhandboken.
Publiceringsdatum: