Så här skickar du in dina AirPods Max till Apple med expressbytesservice från USA och Kanada

Så här skickar du in dina AirPods Max till Apple när du har fått en ersättningsprodukt.

Skicka dina AirPods Max till Apple

  1. Leta upp budfirmans namn på returfraktetiketten.
  2. Besök budfirmans webbplats för att boka in en upphämtning eller hitta ett avlämningsställe.
  3. Se till att du får ett kvitto av budet.
  4. Kontrollera status på din servicebegäran.

© 2022 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder och regioner. AppleCare är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder och regioner. Namn på andra produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

MEDDELANDE TILL KONSUMENTER I KALIFORNIEN

1. En offert som krävs (avsnitt 9844 i California Business and Professions Code) för reparationer ska ges till kunden från serviceleverantören i skriftlig form, och serviceleverantören får inte debitera mer än det uppskattade beloppet för extra arbete som utförts eller delar som tillhandahållits utan kundens samtycke. Om detta angetts i skriftlig form kan serviceleverantören debitera en rimlig avgift för de tjänster som krävs för att fastställa felet eller problemet vid sammanställning av den skriftliga uppskattningen av reparationskostnaden. Kontakta Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814 om du vill ha mer information. 

2. Köpare av produkten i Kalifornien har rätt att få produkten servad eller reparerad under garantiperioden. Garantiperioden förlängs med det antal hela dagar som produkten inte befunnit sig hos kunden för garantireparationer. Om det finns en defekt under garantiperioden kommer garantin inte att löpa ut tills defekten har reparerats. 

Garantiperioden utökas även om garantireparationerna inte har utförts på grund av förseningar som orsakats av något som kunden inte rår över, eller om garantireparationerna inte åtgärdade defekten och köparen kontaktar tillverkaren eller säljaren om reparationens misslyckande inom 60 dagar från dess slutförande. 

Om defekten inte har reparerats efter ett rimligt antal försök kan köparen returnera den här produkten för ett byte eller en återbetalning, i båda fall med avdrag av en rimlig avgift för användningen. Den här förlängningen påverkar inte skydd eller åtgärder som köparen har under andra lagar. 

Publiceringsdatum: