Använda Kontrollcenter på din Mac

Med Kontrollcenter får du tillgång till menyradsobjekt som Bluetooth, Wi-Fi och Ljud samlat på ett och samma ställe. Du får dessutom ytterligare kontroller och direktåtkomst till alla dessa objekt.

Klicka på Kontrollcenter-symbolen  i menyraden för att visa Kontrollcenter.

Klicka på ett objekt i Kontrollcenter för att visa ytterligare kontroller för objektet. Klicka till exempel på Wi-Fi för att välja från en lista med närliggande nätverk, klicka på Ljud för att välja en ljudenhet eller klicka på Skärm för att se alternativ för Mörkt läge, Night Shift eller True Tone.

Om du vill att ett objekt ska visas för sig självt i menyraden drar du det helt enkelt från Kontrollcenter till menyraden:

Bluetooth dras från Kontrollcenter till skrivbordets menyrad i macOS Big Sur

Kontrollcenter blir tillgängligt genom att uppgradera till macOS Big Sur eller senare.

 


Så anpassar du Kontrollcenter

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Dock och menyrad.
  2. Välj ett objekt i sidofältet.
  3. Använd kontrollerna för att välja om du vill visa objektet i antingen menyraden, Kontrollcenter eller båda.
    • Vissa objekt visas alltid i Kontrollcenter. Andra objekt som Hjälpmedelsgenvägar, Batteri och Snabbt användarbyte kan läggas till eller tas bort.
    • Vissa objekt som Stör ej och Ljud kan ställas in för att alltid visas i menyraden eller endast när de är aktiva.
    • I förhandsvisningsområdet till höger visas varje objekts fasta plats i Kontrollcenter. 
Publiceringsdatum: