Så här byter du ut batteriet i din AirTag

Du kan byta ut batteriet i din AirTag. Gör så här. 

Varning: AirTag, batterihöljet och batteriet kan utgöra en kvävningsrisk eller orsaka skador på små barn. Håll dessa föremål borta från små barn.

 

Byta ut AirTag-batteriet

 1. Tryck ned på batterihöljet i polerat rostfritt stål på AirTag-enheten och vrid moturs tills höljet slutar rotera.
 2. Ta av höljet och ta ut batteriet.
 3. Sätt i ett nytt CR2032 litium 3V-knappcellsbatteri (finns i de flesta elektronik- och matbutiker) med pluspolen uppåt. Ett ljud indikerar att batteriet är anslutet.
  CR2032-batterier med bitterämnesbeläggning kanske inte fungerar med AirTag eller andra batteridrivna produkter, beroende på beläggningens täckning i relation till batterikontakterna.
 4. Sätt tillbaka höljet och se till att de tre flikarna på höljet passar in i de tre spåren på AirTag.
 5. Vrid höljet medurs tills det slutar rotera.


Ta reda på om du behöver byta ut batteriet

När batterinivån i AirTag-batteriet är mycket låg visas en notis på din iPhone:

Du kan även kolla i appen Hitta för att se om du behöver byta ut AirTag-batteriet:

 1. Öppna appen Hitta.
 2. Tryck på fliken Föremål.
 3. Tryck på den AirTag vars batteri du vill kontrollera.
 4. Om laddningen är mycket låg visas Låg batterinivå under namnet på din AirTag. 


Publiceringsdatum: