Skapa en översikt över din Keynote-presentation

Läs hur du använder den nya översiktsvyn i Keynote på iPhone, iPad och Mac.

Du kan använda översiktsvyn i Keynote för att snabbt samla ihop dina idéer till en presentation. Du kan lägga till titlar, listpunkter och ordna om diabilderna. Du kan när som helst växla från översiktsvyn för att göra mer ingående redigeringar av presentationen, som att ställa in byggordningen. 

Skapa en översikt i Keynote på iPhone och iPad

 1. Gå till presentationshanteraren, tryck på knappen Lägg till  högst upp på skärmen. Om du redigerar en presentation ska du trycka på knappen Presentationer  för att öppna presentationshanteraren.
 2. Tryck på Starta översikt.
 3. Skriv in en titel för första diabilden.
 4. Du kan skapa en ny diabild genom att trycka på knappen Ny diabild  eller genom att trycka på Retur två gånger.
 5. Du kan lägga till undertexter eller listpunkter i en diabild genom att trycka på en diabild och sedan på Retur på tangentbordet.
 6. Du kan ändra en diabilds plats genom att hålla ned på en diabilds miniatyr och sedan dra den till en ny plats. Du kan ändra indragsnivån på en diabild eller en punktlista med knapparna Indrag  och Utdrag .
 7. Ändra diabildslayouten genom att trycka på knappen Format  och välj sedan en ny layout.
 8. Du kan stänga översiktsvyn genom att trycka på knappen Visningsalternativ  eller Mer  och sedan på Bildspel eller Ljusbord. Eller tryck två gånger på en diabilds miniatyr.

När du har skapat en översikt kan du växla från översiktsvyn för att justera sådant som layout och byggordning.  


Skapa en översikt i Keynote på Mac

 1. Öppna Keynote, välj ett tema och klicka sedan på Skapa.
 2. Välj Vy > Översikt.
 3. Skriv in en titel för diabilden i vänstra sidofältet. 
 4. Du kan skapa en ny diabild genom att klicka på Lägg till diabild eller genom att välja en diabild och trycka på Retur på tangentbordet.
 5. Du kan lägga till listpunkter i en diabild genom att välja en diabild, trycka på Retur och sedan på Tab. 
 6. Du kan ändra indragsnivå på en diabild eller en punktlista genom att välja en diabild eller punktlista och sedan trycka på Tab eller Shift + Tab på tangentbordet.
 7. Du kan ändra plats på en diabild genom att dra en diabild eller punktlista till en ny plats i sidofältet.
 8. Du kan stänga översiktsvyn genom att klicka på knappen Innehåll  och välja ett annat visningsalternativ.

När du har skapat en översikt kan du växla från översiktsvyn för att justera sådant som layout och byggordning. 


Publiceringsdatum: