Mata in data enkelt med formulär i Numbers

Med formulär är det lätt att mata in data i kalkylark på små enheter som iPhone, iPad och iPod touch.

I Numbers på iPhone, iPad och iPod touch kan du mata in data i ett formulär och Numbers lägger då automatiskt till dessa data i en tabell som länkats till formuläret. Formulär är ett utmärkt sätt att mata in data i enkla tabeller med samma typ av information, som kontaktuppgifter, enkäter, inventeringar eller närvarolistor.

Använder du formulär med Handskrift kan du skriva direkt i formuläret med en Apple Pencil på enheter som har stöd för detta. Numbers omvandlar handskriften till text och lägger till alla data i den länkade tabellen.

Skapa och konfigurera ett formulär

När du skapar ett formulär kan du skapa en ny länkad tabell i ett nytt ark eller länka det till en befintlig tabell. Skapar du ett formulär för en befintlig tabell får den tabellen inte innehålla några sammanslagna celler.

 1. Skapa ett nytt kalkylark, truck på knappen Lägg till   upp i vänstra hörnet av kalkylarket och tryck sedan på Nytt formulär.
 2. Tryck på Tomt formulär för att skapa ett formulär som ska länkas till en ny tabell i ett nytt ark. Eller tryck på en befintlig tabell för att skapa ett formulär som ska länkas till denna tabell.
 3. Tryck på ett fält i formulärets konfiguration för att redigera det. Varje fält motsvarar en kolumn i den länkade tabellen. Väljer du en befintlig tabell som redan har kolumnrubriker visas den första posten istället för formulärkonfigurationen. Vill du redigera formuläret ska du trycka på knappen Inställningar  i posten eller redigera den länkade tabellen.
  • Du kan ge ett fält en etikett genom att trycka på ett fält och skriva in en etikett. Etiketten visas i kolumnrubriken i den länkade tabellen och i formulärfältet.
  • Du kan ta bort ett fält genom att trycka på knappen Ta bort  vid ett fält du vill ta bort och därefter trycka på Radera. Detta tar även bort motsvarande kolumn för fältet och alla data i kolumnen i den länkade tabellen.
  • Du kan ändra ordningen på fälten genom att hålla inne sorteringsknappen  vid ett fält och dra den uppåt eller nedåt. Detta flyttar även kolumnen för fältet i den länkade tabellen.
  • Du kan ändra ett fälts format genom att trycka på knappen Info  och därefter välja önskat format, som siffror, procent eller varaktighet. Tryck på informationsknappen vid ett format i menyn för att se ytterligare inställningar.
 4. Du kan lägga till ett fält genom att trycka på Lägg till fält. Detta lägger också till en ny kolumn i den länkade tabellen.

När du har gjort alla ändringar i formuläret trycker du på Klar för att visa första posten och börja mata in data i formuläret. Du kan se den länkade tabellen genom att trycka på knappen Tabell .

Du kan byta namn på formuläret och på arket med den länkade tabellen. Tryck på kalkylarkets eller formulärets namn, tryck på Byt namn, skriv in ett nytt namn och tryck sedan någonstans utanför textfältet för att spara namnet.


Mata in data i ett formulär

När du matar in data för en post i en formulär lägger Numbers automatiskt till dessa data i den länkade tabellen. En post kan innehålla ett eller flera datafält, som namn, motsvarande adress och motsvarande telefonnummer. Alla data i en post visas också i motsvarande rad i den länkade tabellen. Du kan mata in data genom att skriva eller genom handskrift. 

Mata in data genom att skriva

Skriv in data i ett formulär genom att trycka på formuläret, trycka på ett fält i formuläret och sedan mata in dina data. 

Så här navigerar du mellan poster i ett formulär:

 • Du kan gå till föregående eller nästa post genom att trycka på vänsterpilen  eller högerpilen .
 • Du kan bläddra mellan poster genom att dra uppåt eller nedåt på punkterna till höger om posterna.

Du kan lägga till en post genom att trycka på knappen Lägg till. En ny rad läggs till i den länkade tabellen.

Behöver du redigera formuläret igen ska du trycka på knappen Inställningar .

Du kan också mata in data i den länkade tabellen och detta ändrar också motsvarande post. Och skapar du en ny rad i tabellen och lägger till data i cellerna skapar Numbers motsvarande post i det länkade formuläret.

Mata in data genom handskrift med Apple Pencil

Har du parkopplat en Apple Pencil med en kompatibel iPad är funktionen Handskrift aktiverad som standard.* Du kan kontrollera inställningarna för Handskrift, eller inaktivera funktionen, genom att gå till Inställningar  > Apple Pencil på din iPad.

Du kan skriva i ett formulär genom att trycka på formulärfliken och skriva i fältet. Handskriften blir text och visas automatiskt i den länkade tabellen.

* Denna funktion är endast tillgänglig på engelska, traditionell kinesiska och förenklad kinesiska med iPadOS 14 eller senare.

Publiceringsdatum: