Använda regelbundna uttryck i Numbers på en iPhone, iPad, iPod touch, Mac, och online på iCloud.com

Kombinera REGEX och REGEX.EXTRACT med andra funktioner i Numbers för att dra nytta av effektiviteten och flexibiliteten hos regelbundna uttryck i dina beräkningar.

Regelbundna uttryck är uppsättningar av tecken som används för att definiera sökmönster. Du kan kombinera enkla teckengrupper för att skapa sofistikerade regler som du kan använda för att hitta värden i textsträngar. Numbers har två funktioner för regelbundna uttryck, REGEX och REGEX.EXTRACT. Du kan kombinera dessa med följande funktioner för att söka efter, matcha och ersätta data i tabeller:

 • AVERAGEIF
 • AVERAGEIFS
 • COUNTIF
 • COUNTIFS
 • COUNTMATCHES
 • FIND
 • HLOOKUP
 • IF
 • IFS
 • LOOKUP
 • MATCH
 • MAXIFS
 • MINIFS
 • SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • SUMIF
 • SUMIFS
 • TEXTAFTER
 • TEXTBEFORE
 • TEXTBETWEEN
 • VLOOKUP
 • XLOOKUP
 • XMATCH

Publiceringsdatum: