Använda videoklipp från webben i Pages, Numbers och Keynote

Spela upp YouTube- och Vimeo-video direkt i dina dokument, kalkylblad och presentationer på iPhone, iPad, iPod touch och Mac.

Kopiera webbadressen för en vide från YouTube- eller Vimeo-webbplatsen och lägg till den i dokumentet. Du och de du delat dokumentet med kan spela upp videon direkt i dokumentet. Det krävs en internetanslutning för att spela upp videon.

Den här funktionen kanske inte finns i alla länder eller regioner.

Lägga till en video från webben på iPhone eller iPad

 1. Kopiera videons webbadress:
  • Använder du en webbläsare som Safari ska du leta upp videon på YouTube- eller Vimeo-webbplatsen, trycka på webbadressen i adressfältet högst upp på sidan, trycka på den en andra gång och till sist trycka på Kopiera. Se till att du har valt hela länken, som ”https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo”.
  • Har du YouTube- eller Vimeo-appen installerad på din enhet kan du leta upp videon, trycka på videons delningsknapp och därefter trycka på Kopiera länken.
 2. I Pages, Numbers eller Keynote trycker du på platsen i dokumentet där du vill att videon ska visas. Använder du Keynote ska du se till att du är i bildspelsläge.
 3. Tryck på knappen Infoga , tryck på knappen Media  och därefter på Webbvideo.
 4. Tryck i fältet Ange webbadress och därefter på Klistra in. 
 5. Tryck på Infoga.*

Du kan titta på videon genom att trycka på knappen Spela upp  på videon i dokumentet. Du kan behöva trycka på uppspelningsknappen igen. Du kan titta på videon i redigeringsvyn eller läsvyn.

Du kan dra runt videon på sidan för att flytta den eller byta storlek, byta position eller justera videon som med andra objekt. Du kan också lägga till en titel och bildtext till videon.

* Vissa webbadresser som kopieras från Vimeo-appen kanske inte fungerar. Har du Vimeo-appen installerad kan du kopiera webbadressen genom att söka efter videon i en webbläsare, hålla ned på videon i sökresultaten och därefter trycka på Kopiera. Därefter kan du lägga till videon i dokumentet.

Lägga till titlar och bildtexter

 1. Tryck på videon i dokumentet och tryck därefter på knappen Format .
 2. Tryck på Webbvideo, tryck på Titel och bildtext. Därefter kan du aktivera de alternativ du vill ha.
 3. Tryck två gånger på platshållartexten och skriv in titeln eller bildtexten. Får texten inte plats kan du dra i textrutans markeringshandtag. Om markeringshandtagen inte syns trycker du utanför textrutan och trycker sedan en gång på texten.


Lägga till videoklipp från webben på Mac

 1. Kopiera videons webbadress i en webbläsare, som Safari:
  • Leta fram videon på YouTube- eller Vimeo-webbplatsen.
  • Markera hela webbadressen i adressfältet, som ”https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo”.
  • Välj Redigera > Kopiera.
 2. I Pages, Numbers eller Keynote klickar du på platsen i dokumentet där du vill att videon ska visas.
 3. Klicka på knappen Media  i verktygsfältet och välj sedan Webbvideo. 
 4. Välj Redigera > Klistra in och klicka på Infoga.
  Kompatibla videolänkar som klistras in i dokumentet eller kalkylbladet infogas som webbvideo som standard. Du kan ändra denna standardinställning genom att gå till Pages eller Numbers > Inställningar och därefter avmarkera kryssrutan vid ”Klistra in YouTube- och Vimeo-länkar som webbvideo”.

Du kan titta på videon genom att klicka på knappen Spela upp  på videon i dokumentet. Du kan behöva klicka på uppspelningsknappen igen.

Du kan dra runt videon på sidan för att flytta den eller byta storlek, byta position eller justera videon som med andra objekt. Du kan också lägga till en titel och bildtext till videon.

Lägga till titlar och bildtexter på Mac

 1. Markera videon, klicka på knappen Format  och klicka på Webbvideo i granskaren.
 2. Markera de alternativ du vill använda.
 3. Dubbelklicka på platshållartexten och skriv in titeln eller bildtexten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: