Använda läsvyn i Pages, Numbers och Keynote

Använd läsvyn i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad och iPod touch för att visa ett dokument utan att redigera det.

Aktivera läsvyn

Du kan använda läsvyn så att du inte råkar flytta objekt eller öppna tangentbordet när du läser, bläddrar och interagerar med text och objekt. Läsvyn minimerar kontrollerna till bara dem som du behöver för att se innehållet och utföra vissa åtgärder. 

Aktivera läsvyn genom att trycka på läsvyknappen  överst till höger på skärmen. Kan du inte se läsvyknappen kan du trycka på knappen Mer  och sedan på Sluta redigera.

 I läsvyn kan du trycka på knappen Mer  för att utföra andra åtgärder i dokumentet:

  • Dela dokumentet
  • Exportera dokumentet
  • Skriva ut dokumentet

I Pages kan du aktivera eller inaktivera sidnavigatorn, tvåsidevyn och ordräkning, samt visa eller dölja anteckningar och kommentarer. Beroende på enhet kan du trycka på knappen Visningsalternativ  eller knappen Mer  i Pages för att använda dessa funktioner.

I läsvyn i Keynote kan du spela upp presentationen.

Redigera ett dokument

Vill du redigera ett dokument kan du trycka på knappen Redigera i verktygsfältet.

Du kan också börja redigera om du har valt text, ett objekt eller en tabell, i läsvyn:

  • Tryck två gånger på texten och tryck sedan på Redigera i menyn som visas.  
  • Håll ned på ett objekt eller en tabell och tryck sedan på Redigera i menyn som visas.


Öppna och dela dokument i läsvyn

När du uppdaterar till Pages, Numbers eller Keynote 10.1 eller senare för första gången på din enhet öppnas befintliga dokument i läsvyn. Tryck bara på knappen Redigera i verktygsfältet för att börja redigera dokumentet. 

Om du vill att dokument alltid ska öppnas i redigeringsvyn när de först öppnas på din enhet ska du trycka på knappen Mer, sedan Inställningar, Redigering och sedan slår du på ”Öppna i redigeringsvy.”

Dela dokument

När någon delar ett dokument med dig öppnas det i läsvyn första gången du öppnar det. När du delar ett dokument med andra öppnas det i läsvyn första gången de öppnar det. 

Öppna dokument på nytt

När du öppnar ett dokument på nytt öppnas det så som du stängde det, antingen i redigerings- eller läsvyn. 

Publiceringsdatum: