Om du ser Mappen kan inte delas på din pc med iCloud för Windows 11.1 eller senare

Gör så här om du ser ett felmeddelande med följande innehåll: Mappen kan inte delas från den här enheten eftersom den innehåller filer som inte har hämtats. Dela med hjälp av en iOS- eller macOS-enhet, hämta mappen och försök sedan dela den igen. 

  1. Öppna iCloud Drive från Utforskaren i Windows.
  2. Leta reda på en fil med storleken 0 kB i mappen som du vill dela. Om du inte ser den tittar du i eventuella undermappar.
  3. Dra och släpp den filen till en annan plats inom iCloud Drive.
  4. Gå tillbaka till mappen som du vill dela. Högerklicka på mappen och välj Behåll alltid på denna enhet. Alla objekt i mappen börjar hämtas. När hämtningen är klar visas en bock.
  5. Högerklicka på mappen igen och välj sedan iCloud-delning. Sedan kan du dela mappar med vänner, familj eller kollegor.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: