Spela upp en film eller ljud på flera diabilder i Keynote på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac

Om du lägger till en film- eller en ljudfil till flera diabilder kommer den att fortsätta att spelas upp när en diabild går över till nästa, till och med under övergången mellan bilder. 

Om du vill spela upp en film eller ljud på flera diabilder lägger du till samma fil till flera bilder i följd. Sedan kan du justera filens inställningar för att ändra hur filmen eller ljudet ser ut och låter från en diabild till nästa.

Du kan till exempel ställa in volymen för filen på varje diabild eller ändra filmens plats på diabilden samtidigt som den fortsätter att spelas upp. Som alltid annars vid uppspelning av en film fortsätter animeringssteg som Bygg in, Animering och Bygg ut att fungera för andra objekt på diabilden medan filmen spelas.


Lägg till en film eller ljudfil till diabilder

Om du vill spela upp film eller ljud på flera diabilder lägger du till filen till flera bilder i följd.

Lägg till en film eller ljudfil till en diabild på iPhone eller iPad

 1. Tryck på knappen Infoga  på den diabild där du vill att filmen eller ljudfilen ska börja spelas upp.
 2. Lägg till filen till diabilden:
  • Lägg till en fil från ditt bildbibliotek genom att trycka på Bilder eller Filmer, hitta filen, tryck på den och sedan på Välj.
  • Om du vill lägga till en fil från iCloud Drive till en annan plats trycker du på Infoga från, letar upp filen och trycker på den.
 3. Lägg till filen till alla efterföljande diabilder som du vill att filmen eller ljudet ska spelas upp på.
 4. På varje diabild trycker du på film- eller ljudfilen för att välja den och sedan på knappen Format . Sedan aktiverar du Spela upp på flera diabilder.
 5. Inaktivera Spela upp på flera diabilder för den sista diabilden du vill att filmen ska spelas upp på.

När du aktiverar Spela upp på flera diabilder för en diabild spelas filmen eller ljudet upp på nästa bild även om du har inaktiverat inställningen på den diabilden. Om du till exempel vill att en film ska spelas upp på fem diabilder, men att den inte ska spelas upp på den sjätte, ser du till att aktivera Spela upp på flera diabilder för de första fyra diabilderna. Avaktivera sedan inställningen på den femte diabilden. Filmen kommer att spelas upp på den femte diabilden och stannar när du går vidare till den sjätte.

Lägg till en film eller ljudfil till en diabild på Mac

Använd filmer och ljudfiler i ett format som stöds av QuickTime på din Mac. Om du inte kan lägga till eller spela upp en film- eller ljudfil kan du testa att använda iMovie, QuickTime Player eller Compressor för att konvertera filen till en MPEG-4-fil (med filnamnstillägget .m4a) för ljud eller en QuickTime-fil (med filnamnstillägget .mov) för en film.

 1. Lägg till filen på den diabild du vill att filen ska börja spelas upp från:
  • Om du vill lägga till en fil från ditt bildbibliotek eller en låt från ditt musikbibliotek klickar du på Media-knappen i verktygsfältet, sedan Filmer eller Musik och sedan drar du filen till diabilden.
  • Om du vill lägga till en fil från iCloud Drive eller en annan plats klickar du på Välj och letar sedan upp filen. Klicka sedan på Infoga.
 2. Lägg till filen till alla efterföljande diabilder som du vill att filmen eller ljudet ska spelas upp på.
 3. På varje diabild klickar du på filen för att välja den och sedan på Format-knappen. Klicka sedan på Film och aktivera sedan Spela upp film (ljud) på flera diabilder. 
 4. Avaktivera Spela upp film (ljud) på flera diabilder för den sista diabilden du vill att filmen ska spelas upp på.

När du aktiverar Spela upp på flera diabilder för en diabild spelas filmen eller ljudet upp på nästa bild även om du har inaktiverat inställningen på nästa diabild. Om du till exempel vill att en film ska spelas upp på fem diabilder, men att den inte ska spelas upp på den sjätte, ska du se till att aktivera Spela upp film på flera diabilder för de första fyra diabilderna. Avaktivera sedan inställningen på den femte diabilden. Filmen kommer att spelas upp på den femte diabilden och stannar när du går vidare till den sjätte.

Använd diabildslayouter

Du kan också lägga till film- eller ljudfiler till en diabildslayout och sedan lägga till den diabildslayouten på andra diabilder. Film- eller ljudfiler spelas upp på alla efterföljande diabilder som använder samma diabildslayout. På det här viset kan du skapa en bakgrund med rörelse och garantera smidig uppspelning och perfekt inpassning mellan diabilderna.


Justera volymen på film- eller ljudfilen för varje diabild

Du kan ställa in volymen för en film- eller ljudfil på varje enskild diabild på Mac eller för en ljudfil på iPhone eller iPad. Du kanske till exempel vill ha lägre volym på en diabild som du pratar till, men sedan höja volymen på en diabild när du inte pratar.

Justera volymen för en ljudfil på iPhone eller iPad

 1. Tryck på ljudfilen på den diabild du vill justera.
 2. Tryck på knappen Format  tryck på Ljud och justera sedan volymkontrollens reglage.

Justera volymen på en film- eller ljudfil på Mac

 1. Välj film- eller ljudfilen på diabilden, klicka på Format-knappen och klicka sedan på Film eller Ljud.
 2. Justera volymreglaget.


Justera andra inställningar och använd övergångar när du spelar upp filmen på flera diabilder

Du kan justera filmens position, storlek och rotering på varje enskild diabild. Och om du använder andra övergångar kommer filmen fortsätta spela under både inkommande och utgående instanser i övergången.

Med en del animeringar skapas intressanta effekter när du spelar upp en film på flera diabilder. När du använder övergången Magisk flytt fortsätter filmen spelas upp och expanderas för att fylla hela diabilden när presentationen går från en diabild till nästa.

Om din film eller ditt ljud inte spelas upp på flera diabilder ska du se till att vissa inställningar är likadana på varje diabild.


Spela upp på flera diabilder när du har långa presentationsanteckningar

Det kan vara praktiskt att spela upp en film på flera diabilder när du har långa presentationsanteckningar som inte får plats på presentationsskärmen. Genom att dubblera en diabild med en film flera gånger och dela upp presentationsanteckningarna över dessa diabilder kan du klicka för att visa nästa segment med anteckningar medan filmen smidigt fortsätter att spelas upp, oavsett vilken övergång som används.


Om din film eller ditt ljud inte spelas upp på flera diabilder

Om din film eller ditt ljud inte spelas upp på flera diabilder kan du kontrollera följande inställningar för varje diabild som du vill att filen ska spelas upp på:

 • Inställningen Upprepning (Ingen, Upprepa och Upprepa fram- och baklänges) för filmen måste vara samma på varje diabild.
 • Inställningen Putsa måste vara samma på varje diabild (endast Mac).
 • Om du har en utbyggnad på en diabild och en inbyggnad på nästa diabild kommer filmen inte att spelas upp på flera diabilder.
Publiceringsdatum: