Om saldot på ditt resekort inte uppdateras i Apple Plånbok

Se vad du kan göra om du lägger till pengar på ditt resekort i Plånbok med Apple Pay och saldot inte uppdateras.

Först startar du om din iPhone

Om saldot efter detta fortfarande är fel kontrollerar du de senaste transaktionerna på betalkortet som använda för att lägga till pengar på ditt resekort. Om du ser att pengarna dragits kan saldot på resekortet stämma, även om saldot i Wallet-appen visar en annan summa.

Om ditt saldo fortfarande inte uppdateras och debiteringen inte syns i din transaktionshistorik:

  1. Öppna Wallet-appen på din iPhone och tryck sedan på resekortet.
  2. Tryck på knappen Mer  och tryck sedan på Kortdetaljer.
  3. Aktivera serviceläget om alternativet visas och autentisera sedan med Face ID, Touch ID eller din lösenkod.
  4. Tryck på kortet för att slå av serviceläge.

Om de här stegen inte fungerar kontaktar du utfärdaren av resekortet.

Publiceringsdatum: