Arbeta med större datamängder i Numbers

Numbers 10.0 och senare är optimerat för bästa möjliga prestanda när du arbetar med stora datamängder.

Numbers 10.0 och senare på en iPhone, iPad, iPod touch och Mac har förbättrad prestanda för dataimport, -export och -diagram. Skapa, redigera och visa kalkylblad med tabeller som innehåller upp till 1 000 000 rader och 1 000 kolumner.

I Numbers för iCloud kan du skapa och redigera kalkylblad med tabeller som innehåller upp till 65 535 rader eller 256 kolumner och du kan öppna och visa kalkylblad och tabeller som är ännu större.

Den övergripande prestandan hos stora datauppsättningar beror på hur mycket processorkraft, enhetsminne och lagringsutrymme som finns tillgängligt på din enhet.

Dataimport

Importera datamängder med upp till 1 000 000 rader och 1 000 kolumner till ett kalkylblad. Om du försöker importera mer än så visar Numbers en varning som säger att dina data har blivit trunkerade.

Dataexport

Exportera en tabell med upp till 1 000 000 rader och 1 000 kolumner till Excel-, CSV- eller TSV-format.

Export till vissa äldre format har vissa begränsningar:

  • Export till XLS (kompatibel med Excel 1997-2004) stöder tabeller med maximalt 65 535 rader eller 256 datakolumner. Och om du väljer En per blad när du exporterar och tabellen överstiger 65 535 rader eller 256 kolumner data exporteras den som ett kalkylblad per tabell.
  • Export till formatet Numbers 09 stöder tabeller med maximalt 65 535 rader eller 256 datakolumner.

Diagram

När du gör diagram av större datauppsättningar använder Numbers en prestandaförbättrande nedsamplingsteknik som bibehåller form, detaljer och tecken för dina data samtidigt som den minskar tiden det tar att göra ett diagram. Vissa typer av diagram i Numbers använder den här nedsamplingstekniken:

  • 2D-diagram, inklusive stapeldiagram, kumulativt liggande stapeldiagram, stående stapeldiagram, kumulativt stående stapeldiagram, ytdiagram, kumulativt ytdiagram, linjediagram, blanddiagram och diagram med två axlar
  • Alla typer av 3D-diagram förutom cirkeldiagram

Du kan göra diagram av upp till 250 000 rader med data. När du gör ett diagram av ett kalkylblad med mer än 250 000 rader kommer diagrammet endast att visa data från de första 250 000 raderna.

Kategoriserade tabeller

En kategoriserad tabell kan ha upp till 200 000 rader med upp till fyra kategorinivåer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: