Om du inte kan ta emot e-post på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du inte kan ta emot meddelanden i Mail-appen på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du prova några olika saker.

Innan du börjar

Det finns ett par saker att tänka på och kontrollera:

 • När du gör en säkerhetskopia av iOS eller iPadOS på iCloud eller i iTunes säkerhetskopieras dina e-postinställningar men inte din e-post. Om du tar bort eller ändrar inställningarna för ditt e-postkonto kan de redan hämtade meddelandena tas bort från enheten.
 • Kontrollera att enheten är ansluten till internet.
 • Kontrollera med din e-postleverantör för att ta reda på om det finns ett tillfälligt avbrott i tjänsten.
 • Läs om vad du kan göra om du inte kommer åt din e-post eller inte kan skicka och ta emot meddelanden med din @icloud.com-adress.

Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord

Om Mail-appen kräver att du anger ett lösenord för ditt e-postkonto ska du se till att lösenordet har skrivits in rätt. Kontrollera din e-postadress och ditt lösenord genom att logga in på e-postleverantörens webbplats.

Om det fortfarande står att du har fel användarnamn eller lösenord kontaktar du e-postleverantören eller systemadministratören.

Kontrollera inställningarna för hämtning av e-post och notiser

Som standard är inställningarna för Hämta nya data baserat på vad din e-posttjänst tillhandahåller. Om Push inte finns tillgängligt kommer ditt konto som standard använda Hämta. Dessa inställningar påverkar hur din enhet tar emot e-postmeddelanden. Justera dessa inställningar:

 1. Gå till Inställningar > E-post och tryck sedan på Konton.
 2. Tryck på Hämta nya data.
 3. Välj en inställning, som Automatiskt eller Manuellt, eller välj ett schema för hur ofta Mail-appen hämtar data.

Med iOS 11 och senare samt iPadOS är Automatiskt standard. Din enhet hämtar endast nya data i bakgrunden när din enhet laddas och är ansluten till wifi.

Kontrollera att notisinställningarna är korrekta för appen Mail:

 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Notiser.
 2. Tryck på Mail och sedan på ett e-postkonto.
 3. Justera dina notiser, ljud och brickor.

Kontakta din e-postleverantör eller systemadministratör

 1. Kontakta din e-postleverantör eller kontrollera deras statussida för att se om de har problem med tjänsten. 
 2. Fråga din e-postleverantör eller systemadministratör om du har aktiverat några säkerhetsfunktioner eller begränsningar, såsom tvåstegsverifiering, för ditt e-postkonto. Du kan behöva ett särskilt lösenord eller begära auktorisering från din e-postleverantör för att få skicka och ta emot e-post på din enhet.
 3. Kontrollera dina inställningar för e-postkontot med din e-postleverantör eller systemadministratör för att säkerställa att de är korrekta.

Ta bort ditt e-postkonto och ställ in det igen

 1. Logga in på e-postleverantörens webbplats med datorn. Kontrollera att all din e-post finns där eller spara din e-post någon annanstans än på din enhet.
 2. Gå till Inställningar > Mail på enheten och tryck sedan på Konton.
 3. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
 4. Tryck på Radera konto.
 5. Lägg till kontot igen.

Om de här stegen inte fungerar kontaktar du e-postleverantören för att få mer information.

Publiceringsdatum: