Nyheter med uppdateringarna av den fasta mjukvaran för Apple Pro Display XDR

Läs mer om ändringar och funktioner som ingår i Display Firmware 4.2.37, den senaste uppdateringen av den fasta mjukvaran för Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • Åtgärdar felet med att kalibreringsinställningarna på fältet inte används när man använder Pro Display XDR Calibrator.

Kräver macOS 10.15.6 eller senare.

Display Firmware 4.2.30

  • Lägger till stöd för omkalibrering av skärmen på fältet med Pro Display XDR Calibrator. Möjliggör specifika färgarbetsflöden som kan kräva anpassad kalibrering av den egna spektroradiometern. Mer information
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.6 eller senare.

Display Firmware 3.3.23

  • Inför kontroller för att finjustera kalibreringen av Pro Display XDR genom att justera vitpunkt och ljusstyrka så att de bättre överensstämmer med kalibreringsmålen för de egna skärmarna. Läs mer
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.5 eller senare.

Display Firmware 2.2.2

  • Lägger till stöd för anpassade referenslägen för Pro Display XDR så att den kan anpassas efter specifika arbetsflöden genom olika alternativ för färgomfång, vitpunkt, ljusstyrka och överföringsfunktion. Läs mer
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.4 eller senare.

Kontrollera den fasta mjukvarans version

Om du vill kontrollera vilken version av fast mjukvara din Pro Display XDR har väljer du Apple-menyn  > Om den här datorn, klickar på Systemrapport och sedan på Grafik/bildskärmar. I Pro Display XDR-avsnittet anges versionen av den fasta mjukvaran bredvid Version av fast mjukvara för bildskärm.

Om den fasta mjukvaran inte är uppdaterad

När du har installerat macOS-versionen som krävs för uppdateringen av den fasta mjukvaran hämtar din Mac uppdateringen inom 24 timmar. När din Mac är redo att installera uppdateringen av den fasta mjukvaran kan du uppmanas att starta om för att tillämpa uppdateringen och skärmen kan vara svart i några minuter under installationen. 

Om du väljer Inte nu i uppdateringsmeddelandet eller om du märker att referenslägen saknas i förinställningsmenyn kan du behöva återansluta bildskärmen till strömmen. Se till att du är inloggad på ett användarkonto i macOS, koppla från din bildskärm från ström i 30 sekunder och återanslut sedan bildskärmen till strömmen. 

Du måste välja Installera systemdatafiler och säkerhetsuppdateringar och Installera macOS-uppdateringar i fönstret Avancerat i inställningarna för Programuppdatering för att uppdateringen av den fasta mjukvaran ska hämtas.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: