Vad är nytt med uppdateringarna av den fasta mjukvaran för Apple Pro Display XDR

Lär dig mer om ändringar och funktioner som ingår i uppdateringar av den fasta mjukvaran till Pro Display XDR.

Display Firmware 4.2.37

  • Åtgärdar felet med att kalibreringsinställningarna på fältet inte används när man använder Pro Display XDR Calibrator.

Kräver macOS 10.15.6 eller senare.

Display Firmware 4.2.30

  • Lägger till stöd för omkalibrering av bildskärmen på fältet med Pro Display XDR Calibrator. Möjliggör specifika färgarbetsflöden som kan kräva anpassad kalibrering av den egna spektroradiometern. Mer information
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.6 eller senare.

Display Firmware 3.3.23

  • Inför kontroller för att finjustera kalibreringen av Pro Display XDR genom att justera vitpunkt och ljusstyrka så att de bättre överensstämmer med kalibreringsmålen för de egna bildskärmarna. Läs mer
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.5 eller senare.

Display Firmware 2.2.2

  • Lägger till stöd för anpassade referenslägen för Pro Display XDR så att den kan anpassas efter specifika arbetsflöden genom olika alternativ för färgomfång, vitpunkt, ljusstyrka och överföringsfunktion. Läs mer
  • Mindre stabilitetsförbättringar.

Kräver macOS 10.15.4 eller senare.

Kontrollera den fasta mjukvarans version

För att kontrollera den fasta mjukvarans version av din Pro Display XDR trycker du och håller ned Alt-tangenten på tangentbordet medan du väljer Apple-menyn  > Systeminformation från menyraden och klickar sedan på Grafik/bildskärmar. I Pro Display XDR-avsnittet anges versionen av den fasta mjukvaran bredvid Version av fast skärmprogramvara.

Uppdatera den fasta mjukvaran

När du har installerat macOS-versionen som krävs för uppdateringen av den fasta mjukvaran hämtar din Mac uppdateringen inom 24 timmar. När din Mac är redo att installera uppdateringen av den fasta mjukvaran kan du uppmanas att starta om för att tillämpa uppdateringen och skärmen kan vara svart i några minuter under installationen. 

Meddelande om att starta om för att uppdatera Pro Display XDR med alternativ för Inte nu eller Starta om

Om du väljer Inte nu i uppdateringsmeddelandet eller om du märker att referenslägen saknas i förinställningsmenyn kan du behöva återansluta bildskärmen till strömmen. Se till att du är inloggad på ett användarkonto i macOS, koppla från bildskärmen från strömmen i 30 sekunder och återanslut den sedan till strömmen igen. 

Kontrollera dina inställningar

Aktivera dessa inställningar för att hämta uppdateringen av den fasta mjukvaran:

  • I macOS Ventura eller senare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Allmänt i sidofältet och klickar sedan på Programuppdatering till höger. Klicka på infoknappen  bredvid Uppdatera automatiskt och se sedan till att du har aktiverat Installera säkerhetssvar och systemfiler och Installera macOS-uppdateringar.
  • I tidigare versioner av macOS väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar sedan på Programuppdatering. Klicka på Avancerat och se sedan till att du har markerat Installera systemdatafiler och säkerhetsuppdateringar och Installera macOS-uppdateringar.

     


Publiceringsdatum: