Om du använder smartkort för att logga in på din Mac och nollställer ditt Active Directory-lösenord från en annan dator

Läs mer om hur du loggar in på din Mac i macOS Catalina 10.15.4 eller senare om du nollställer ditt Active Directory-lösenord från en annan dator och använder smartkort och FileVault.

  1. Starta om Mac-datorn.
  2. Ange ditt gamla Active Directory-lösenord i det första inloggningsfönstret.
  3. Ange ditt nya Active Directory-lösenord i det andra inloggningsfönstret.

När du startar om din Mac kan du nu använda ditt smartkort för att logga in i det andra inloggningsfönstret. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: