Om du har glömt lösenkoden till din iPad

Har du glömt lösenkoden till din iPad? Läs mer om att ställa in din iPad i återställningsläge för att radera och konfigurera den igen.

En varning om att din iPad har inaktiverats visas om du anger fel lösenkod på låsskärmen på din iPad för många gånger. Om du inte kommer ihåg lösenkoden när du försöker igen måste du använda en dator för att ställa in din iPad i återställningsläge. Den processen raderar data och inställningar, inklusive lösenkoden, så att du får åtkomst till din iPad och kan konfigurera den igen.

Efter att du har raderat din iPad kan du återskapa dina data och inställningar från säkerhetskopian. Om du inte har säkerhetskopierat din iPad går det att konfigurera din iPad som en ny enhet och sedan hämta eventuella data du har på iCloud.En iPad visar skärmen iPad har inaktiverats

Steg 1: Se till att du har en dator (Mac eller pc)

Den här processen kräver en Mac eller pc. Kontrollera att du har Windows 8 eller senare om du använder en pc och att iTunes är installerat. Du behöver även kabeln som levererades med din iPad eller en annan kompatibel kabel för att ansluta din iPad till datorn.

Du måste gå till en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner för att få hjälp om du inte har eller kan låna en dator.

Steg 2: Stäng av din iPad

 1. Koppla bort din iPad från datorn om den är ansluten.
 2. Stäng av din iPad med metoden som passar din iPad-modell:
  • Om din iPad inte har någon hemknapp: tryck och håll in någon av volymknapparna och den övre knappen samtidigt, tills reglaget för avstängning visas.
   Diagram med iPad-modeller som visar den övre knappen och volymknapparna
  • Om din iPad har en hemknapp: Tryck och håll in den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
   Diagram med en iPad som visar den övre knappen
 3. Dra reglaget för att stänga av din iPad och vänta sedan i en minut för att vara säker på att den är helt avstängd.

Steg 3: Ställ in din iPad i återställningsläge

 1. Var beredd genom att hitta knappen på din iPad som du måste hålla intryckt under följande steg:
  • Använd den övre knappen för iPad-modeller som inte har någon hemknapp.
   Diagram med iPad-modeller som visar den övre knappen
  • Använd hemknappen för iPad-modeller som inte har någon övre knapp.
   Diagram med en iPad som visar hemknappen
 2. Tryck och håll in rätt knapp för din iPad samtidigt som du omedelbart ansluter din iPad till datorn. Släpp inte knappen.
 3. Fortsätt hålla in knappen tills du ser skärmen för återställningsläge på din iPad. Sedan kan du släppa knappen.
  Diagram med en iPad som visar skärmen för återställningsläge
  Om du ser lösenkodsskärmen måste du stänga av din iPad och starta den igen.

Om du inte lyckas få din iPad att visa skärmen för återställningsläge och behöver hjälp måste du kontakta Apple-supporten.

Steg 4: Återskapa din iPad

 1. Hitta din iPad i Finder eller iTunes på datorn som den är ansluten till. (Läs mer om hur du hittar din anslutna iPad.)
 2. Välj Återskapa när du ser alternativen att Återskapa eller Uppdatera. Din dator hämtar mjukvara till din iPad och börjar återskapa den. Om det tar mer än 15 minuter att hämta och enheten lämnar skärmen för återställningsläge, låter du datorn hämta mjukvaran och stänger sedan av din iPad och startar igen.
  iPad-skärm som visar knappen Återskapa
 3. Vänta tills processen är klar. 
 4. Koppla bort din iPad från datorn och ställ sedan in och använd din iPad

Behöver du ytterligare hjälp?

Om du inte kan slutföra något av de här stegen, om du uppmanas att ange en lösenkod eller om du behöver någon annan hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: