Ändra bakgrunden i dina Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument

Du kan lägga till en färg, en färgövertoning eller en bild som bakgrund i ditt dokument, ditt kalkylblad eller din presentation.

Ändra bakgrunden i dina Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på en iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan ändra bakgrunden på dina dokument i Pages, Numbers och Keynote på en iPhone, iPad och iPod touch.

Ett Pages-dokument på iPad Pro med menyn för bakgrundsformat öppen

Pages

I ett ordbehandlingsdokument ändras bakgrunden på alla sidor i samma avsnitt när du ändrar bakgrunden på en sida. I ett sidlayoutsdokument kan du ändra bakgrunden på vilken enskild sida du vill.

 1. Öppna ett dokument till det avsnitt eller den sida som du vill ändra och tryck på ett tomt utrymme på sidan så att inget är valt.
 2. Gör något av följande:
  • I ett ordbehandlingsdokument trycker du på knappen Mer , sedan på Dokumentinställningar och slutligen på avsnittsfliken.
  • I ett sidlayoutdokument trycker du på knappen Formatera .
 3. Tryck på Bakgrund och sedan trycker du på ett bakgrundsalternativ.

Om du endast vill ändra bakgrunden på en sida gör du den sidan till ett enskilt avsnitt och ändrar sedan dess bakgrund:

Numbers

Du kan lägga till en färg i bakgrunden på enskilda blad i ett kalkylblad.

 1. Öppna ett kalkylblad och välj fliken för det blad där du vill lägga till en bakgrund.
 2. Tryck på ett tomt utrymme på bladet så att ingenting är valt.
 3. Tryck på knappen Formatera  och tryck sedan på Bakgrund och välj en färg.

Keynote

Du kan ändra bakgrundsfärgen eller bakgrundsbilden på enskilda bilder i en presentation.

 1. Öppna en presentation och välj bilden där du vill lägga till en bakgrund.
 2. Tryck på ett tomt utrymme på bilden så att ingenting är valt.
 3. Tryck på knappen Formatera , sedan på Bakgrund och slutligen på ett bakgrundsalternativ.

Bakgrundsalternativ för Pages och Keynote på en iPhone, iPad och iPod touch

 • För att snabbt välja en förinställd bakgrund trycker du på färgkällan bredvid Bakgrund och väljer en förinställd färg, övertoning eller bild. 
 • Om du vill välja en mer specifik färg trycker du på Färg och sedan väljer du en färg från färgprovsväljaren.
 • Om du vill skapa en bakgrund med en tvåfärgad övertoning trycker du på Övertoning och sedan använder du färgväljaren för att välja färgprov. Tryck på Vänd färg om du vill ändra övertoningens riktning.
 • Om du vill lägga till en bild som bakgrund trycker du på Bild och sedan trycker du på Byt bild och navigerar till bilden du vill ha. Du kan skala, sträcka ut eller placera den kant i kant med mera. 


Ändra bakgrunden i dina Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på en Mac

Du kan lägga till en färg, färgövertoning eller bild som bakgrund i Pages, Numbers och Keynote på en Mac.

Ett Pages-dokument med alternativet Bakgrund öppet i formatgranskaren

Pages

I ett ordbehandlingsdokument ändras bakgrunden på alla sidor i samma avsnitt när du ändrar bakgrunden på en sida. Om du endast vill ändra en sida ser du till att sidan är ett eget avsnitt och sedan ändrar du bakgrunden. I ett sidlayoutsdokument kan du ändra bakgrunden på vilken enskild sida du vill.

 1. Öppna ett dokument och klicka på knappen Visa i verktygsfältet och välj sedan Sidminiatyrer.
 2. Välj en miniatyr av sidan du vill ändra. I ett ordbehandlingsdokument har de andra sidorna i ett avsnitt en blå kant i sidofältet.
 3. Välj Dokument i verktygsfältet. Klicka på avsnittsknappen vid behov.
 4. Om du snabbt vill lägga till en bakgrund klickar du på rutan bredvid Bakgrund och väljer sedan en förinställd färg, övertoning eller bild. 
 5. Om du vill anpassa en bakgrund klickar du på visningstriangeln bredvid Bakgrund och väljer sedan ett alternativ från popupmenyn.

Numbers

Du kan lägga till en färg i bakgrunden på varje blad i ett kalkylblad.

 1. Öppna ett kalkylblad och välj fliken för det blad där du vill lägga till en bakgrund.
 2. Klicka på ett tomt utrymme på bladet så att ingenting är valt.
 3. Klicka på knappen Formatera , klicka på rutan bredvid Bakgrund och välj sedan en färg. Du kan också klicka på färghjulet och välja en färg.

Keynote

Du kan ändra bakgrundsfärgen eller bakgrundsbilden på varje bild i en presentation.

 1. Öppna en presentation och klicka på knappen Visa i verktygsfältet och välj sedan Navigator.
 2. Klicka för att välja en eller fler bilder i presentationsbildnavigatorn.
 3. Klicka på knappen Formatera .
 4. Om du snabbt vill lägga till en bakgrund klickar du på färghjulet bredvid Bakgrund och väljer sedan en förinställd färg, övertoning eller bild. 
 5. Om du vill anpassa en bakgrund klickar du på visningstriangeln bredvid Bakgrund och väljer sedan ett alternativ från popupmenyn.

Anpassa bakgrundsalternativ för Pages och Keynote på en Mac

 • Om du vill välja en mer specifik färg väljer du Färgfyllning och sedan en färg från färgprovsväljaren eller färghjulet.
 • Om du vill skapa en övertonad bakgrund väljer du Övertoningsfyllning. Använd sedan färgväljaren eller färghjulen för att välja de två färgerna till övertoningen. Välj till exempel lila för att börja övertoningen och blå för att avsluta den. Använd de andra kontrollerna för att ändra övertoningens vinkel och riktning.
 • Välj Avancerad övertoningsfyllning om du vill lägga till fler än två färger i en övertoningsfyllning. Använd reglaget om du vill lägga till färgstopp för att lägga till fler färger i övertoningen. Klicka på ett färgstopp för att ändra färgen i det färgstoppet. Dra i färgstoppet och använd andra kontroller för att ändra blandning, vinkel och riktning på övertoningen.
 • Lägg till en bild som bakgrund genom att välja Bildfyllning, klicka Välj och navigera sedan till bilden du vill använda. Du kan skala, sträcka ut eller placera den kant i kant med mera. 
 • Om du vill lägga till ett färgöverlägg i en bild väljer du Avancerad bildfyllning och klickar sedan på färgväljaren eller färghjulet och genomför dina justeringar.


Publiceringsdatum: