Så använder du appen Syrenivå i blodet på Apple Watch

Med appen Syrenivå i blodet kan du mäta din syrehalt i blodet på begäran direkt från handleden och få inblick i hur du mår överlag.

Mätningar som görs med appen Syrenivå i blodet är inte avsedda för medicinsk användning och är bara utformade för att kunna se din form och din hälsa i allmänhet.

Appen Syrenivå i blodet är endast tillgänglig i vissa länder och regioner och stöds på Apple Watch Series 6 och senare, och alla modeller av Ultra, med vissa begränsningar för klockor köpta i USA.* 

Läs om var appen Syrenivå i blodet är tillgänglig

Vad är syrenivån i blodet?

Din syrenivå i blodet är ett mått på hur många procent syre dina röda blodkroppar för med sig från lungorna till resten av kroppen. Genom att veta hur bra blodet utför denna viktiga uppgift kan du få en uppfattning om din hälsa överlag.

De flesta har en syrenivå i blodet på 95–100 %. Vissa lever dock ett normalt liv med en syrenivå i blodet på under 95 %. Något lägre värden förväntas under sömn, och en del användare kan då märka av värden på under 95 %.

 

Så använder du appen Syrenivå i blodet

Se till att du uppfyller kraven nedan och följ stegen för att ställa in appen Syrenivå i blodet.

Detta behöver du

 • Kontrollera att appen Syrenivå i blodet är tillgänglig i ditt land eller din region. Du kommer att kunna se det under inställningsprocessen.
 • Uppdatera din iPhone 6s eller senare till den senaste versionen av iOS.
 • Uppdatera din Apple Watch Series 6 eller senare, eller valfri modell av Apple Watch Ultra, till den senaste versionen av watchOS.*
 • Appen Syrenivå i blodet är inte tillgänglig att användas av personer under 18 år. Du kan bekräfta eller ställa in din ålder i din hälsoprofil

Ställ in appen Syrenivå i blodet och bakgrundsvärdena

 1. Öppna appen Hälsa på din iPhone.
 2. Följ stegen som visas på skärmen. Om det inte visas någon uppmaning om att ställa in trycker du på fliken Bläddra och sedan på Andning aktivera > Syrenivå i blodet >.
  En iPhone som visar den första inställningsskärmen för appen Syrenivå i blodet.
 3. När du är färdig med inställningen öppnar du appen Syrenivå i blodet på din Apple Watch för att mäta din syrenivå i blodet.

Om du fortfarande inte ser appen Syrenivå i blodet på din Apple Watch kan du söka efter Syrenivå i blodet i App Store på din Apple Watch och hämta den.

Appen Syrenivå i blodet installeras under konfigurationen i appen Hälsa. Om du har raderat appen Syrenivå i blodet kan du installera den igen från App Store på din Apple Watch om du har slutfört inställningarna av appen Syrenivå i blodet.

Så här mäter du syrenivån i blodet

Du kan mäta syrenivån i blodet när som helst med appen Syrenivå i blodet.

 1. Se till att din Apple Watch sitter stramt men bekvämt på handleden.
 2. Öppna appen Syrenivå i blodet på din Apple Watch.
 3. Stå still och se till att handleden är platt med Apple Watch vänd uppåt.
 4. Tryck på Start och håll sedan armen stadig i 15 sekunder.
  En Apple Watch som visar uppmaningen att starta en mätning av syrenivån i blodet.
 5. Vänta. Mätningen tar 15 sekunder. När mätningen är slut får du resultaten
 6. Tryck på .
  Resultaten av en mätning av syrenivån i blodet på en Apple Watch.

 

Så får du bästa resultat

En skärmbild av Apple Watch Series 7 visar hur du bär din klocka för att få bästa resultat.

 1. Låt armarna vila på ett bord eller i knäet medan du gör mätningen. Håll handleden och handflatan vända nedåt och platta och så stilla du kan.
 2. Kontrollera att din Apple Watch inte sitter för löst på handleden. Armbandet ska sitta stramt men bekvämt, och baksidan på din Apple Watch måste vidröra handleden.
 3. Se till att baksidan på din Apple Watch är i jämnhöjd med handledens ovansida. Om benen i handleden påverkar detta kan du flytta klockan ett par centimeter längre upp på armen bort från benen.

 

Ytterligare faktorer

Även under idealiska förhållanden kan kanske inte din Apple Watch få fram en pålitlig mätning av syrenivån i blodet varje gång. För en liten procentandel användare kan olika faktorer göra det omöjligt att få fram någon mätning av syrenivån i blodet.

 • Hudgenomblödning (eller så mycket blod som strömmar genom huden) kan påverka mätningarna. Hudgenomblödningen varierar kraftigt från person till person och kan även påverkas av miljön. Om du till exempel är ute i kylan blir kanske genomblödningen i handleden för låg för att sensorn ska kunna arbeta ihop med appen Syrenivå i blodet och få fram ett mått. 
 • Permanenta eller tillfälliga förändringar av huden, till exempel vissa tatueringar, kan också påverka resultatet. Bläcket, mönstret och mättnaden i vissa tatueringar kan blockera ljus från sensorn och göra det svårt att mäta med appen Syrenivå i blodet.
 • Rörelse är en annan faktor som kan påverka din möjlighet att få lyckade bakgrundsmätningar eller mätningar på begäran. Vissa ställningar, som att ha armarna hängande längs sidan eller fingrarna i knuten näve, gör också att mätningen misslyckas.
 • Om du har för hög hjärtfrekvens (över 150 slag i minuten) i vila, kommer du inte att kunna få till någon lyckad mätning av syrenivån i blodet. 

Om bakgrundsmätningar

Appen Syrenivå i blodet på din Apple Watch mäter dina syrenivåer i blodet då och då om bakgrundsmätningarna är på. Detta brukar inträffa när du inte rör på dig. Antalet mätningar per dag och tiden mellan dessa kan variera beroende på hur aktiv du är. Vid mätningarna av syrenivån i blodet används en klarröd lampa som lyser mot handleden, så att det syns bättre i mörker. Om du tycker att ljuset är distraherande kan du stänga av bakgrundsmätningarna.

 1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
 2. Tryck på Syrenivå i blodet och stäng sedan av läget Sovfokus och läget I biografläge.
  En skärmbild av inställningarna för Syrenivå i blodet på en Apple Watch Series 7.

Blodsyremätningar under sömnen görs endast om inställningen Spåra sömnen med Apple Watch är på.

 

Visa din hälsoinformation

Alla mätningar av syrenivån i blodet, både dem som görs på begäran och dem i bakgrunden, sparas i appen Hälsa på din iPhone.

 1. Öppna appen Hälsa.
 2. Tryck på fliken Bläddra och sedan på Andning > Syrenivå i blodet.
  En iPhone som visar ett veckodiagram för mätningar av syrenivå i blodet

Du kan även filtrera fram och visa mått som tagits endast under sömn eller i en högt belägen omgivning.

 

Saker du bör känna till

 • Mätningar som görs med appen Syrenivå i blodet är inte avsedda för medicinsk användning, självdiagnos eller rådfrågning hos läkare, utan bara utformade för att kunna se din form och din hälsa i allmänhet.
 • Appen Syrenivå i blodet är utformad för användare som är minst 18 år.

 

*Appen Syrenivå i blodet stöds inte på Apple Watch SE eller Familjeinställning. Möjligheten att mäta syrenivån i blodet är inte längre tillgänglig på Apple Watch-enheter som säljs av Apple i USA 18 januari 2024 eller senare. Dessa indikeras med artikelnummer som slutar på LW/A. Läs mer om hur du identifierar din Apple Watch.

Publiceringsdatum: